SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Lancering dashboard en nieuwe cijfers AZW StatLine

 

Er zijn nieuwe cijfers door het CBS op de online omgeving AZW StatLine beschikbaar gesteld. Er zijn o.a. kwartaaldata tot en met het derde kwartaal van 2018 toegevoegd over werkgelegenheid, in- en uitstroom op de arbeidsmarkt en ziekteverzuim.

 

Een in het oog springende bevinding is dat bijvoorbeeld voor de brede sector zorg en welzijn een bovengemiddelde groei van het aantal banen uit de cijfers blijkt.

 

Lancering AZW Dashboard

Daarnaast heeft het CBS ook het AZW Dashboard gelanceerd. Hier worden op basis van de AZW StatLine-cijfers een aantal thema’s en ontwikkelingen in beeld gebracht, naar branche en naar regio. Het Dashboard wordt nog verder doorontwikkeld aan de hand van gebruikerswensen.

 

Vervolg

Vanaf heden zal elk kwartaal een update komen van de AZW StatLine, voor die cijfers waar updates van beschikbaar zijn. Wil je daarvan op de hoogte blijven, meld je dan aan voor de attenderingservice.