SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Jaarverslag 2017 is beschikbaar

Het jaarverslag 2017 van O&O-fonds GGZ is beschikbaar. Download het jaarverslag, of lees hieronder een aantal mooie highlights uit 2017.

Drie organisaties profiteren van stimuleringsregeling

O&O-fonds GGZ staat ervoor om het werken in de geestelijke gezondheidszorg beter te maken. Daarom stimuleren en ondersteunen we vernieuwende activiteiten die te maken hebben met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden. Ggz-instellingen kunnen daarvoor bij of via ons subsidies aanvragen – de Vernieuwings- of Implementatieondersteuning. Nieuw in 2017 was de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de implementatie van een bewezen methodiek waarmee een issue wordt aangepakt dat past binnen een van onze programmalijnen.

 

In 2017 is aan drie ggz-organisaties een Vernieuwings- of Implementatieondersteuning toegekend:

  • GGZ Breburg wil een screeningsinstrument voor werkstress ontwikkelen. Lees hier de opzet van het project.
  • Eleos heeft een run georganiseerd voor medewerkers, een idee dat uitgewerkt is tijdens de landelijke P&O- en OR-dag 2017 en met een voucher is beloond om het idee te concretiseren. Lees hier het resultaat van het project.
  • GGZ Noord Holland Noord betrekt alle zorgprofessionals bij kennisdeling, kennisspreiding en kennisverrijking door een Netwerk Kennis Samen Delen op te zetten. Lees hier de opzet van het project

 

Kennisdelen bij themabijeenkomst Strategische Personeelsplanning

Op maandagmiddag 26 juni 2017 vond de themabijeenkomst SPP (Strategische Personeelsplanning) plaats, georganiseerd door O&O-fonds GGZ. Hanneke Moonen, auteur van het HOE-boek voor strategische personeelsplanning, leidde de inspiratiesessie. Zo’n zestig professionals met een achtergrond in HR, OR of management van ruim 25 ggz-instellingen namen deel aan de bijeenkomst. Bij de opening bleek dat de meeste aanwezigen al bezig zijn met het toepassen van strategische personeelsplanning. Een kleiner aantal is zich nog aan het oriënteren of bezig met het agenderen van het onderwerp. Tijdens de sessie werden dan ook volop ervaringen uitgewisseld.

 

>> Lees hier het volledige verslag en de instrumenten die beschikbaar zijn om zelf aan de slag te gaan met SPP.

Bestuurders in gesprek over veiligheid

Bestuurders hebben een belangrijke rol om onderwerpen als veiligheid en werkdruk bespreekbaar te maken in de teams. Vanuit hun voorbeeldrol en het feit dat medewerkers zich dan gesteund en gehoord voelen. Dit was een van de conclusies uit de bijeenkomst ‘Veiligheid ggz-medewerkers’ die op 5 oktober 2017 werd georganiseerd door sociale partners in de ggz.

 

>> Lees hier het volledige verslag en een doorkijk naar het vervolg.

Handvatten voor implementatie van zelforganisatie in de ggz

De ontwikkeling van zelforganisatie in de geestelijke gezondheidszorg is volop gaande. O&O-fonds GGZ wil organisaties handvatten geven om de overgang naar of het werken met zelforganisatie zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Gesprekken met ggz-instellingen hebben een schat aan ervaringen, leerpunten en valkuilen opgeleverd. Allemaal direct afkomstig uit de praktijk. Die kennis is verwerkt tot een lijst met zes succesfactoren die het verschil kunnen maken voor organisaties die met zelforganisatie bezig zijn of gaan.

 

>> Lees hier meer over de zes succesfactoren.
>> Lees hier de praktijkervaringen van Vincent van Gogh over zelforganisatie.

Succesvolle landelijke P&O-/OR-dag

Op 23 maart 2017 was de gezamenlijke landelijke P&O-/OR-dag. Centraal stond wat organisaties nodig hebben om helemaal klaar te zijn voor de toekomst. In een gemengd team van P&O’ers en OR-leden uit dezelfde organisatie zijn de deelnemers aan de slag gegaan met een eigen casus. De teams hebben waardevolle informatie en concreet handvatten gekregen om een gezamenlijke visie en aanpak te ontwikkelen voor een eigen casus. Op deze dag zijn vier teams beloond met een voucher voor hun aanpak als stimulans om te komen tot een concreet projectaanvraag.

 

>> Lees hier het verslag en de presentaties van deze dag.

Nieuwe website van O&O-fonds GGZ gelanceerd

In het najaar van 2017 heeft de website van O&O-fonds GGZ een metamorfose ondergaan met een andere opzet, look en feel en inhoud. Hiermee sluit de website aan bij de wens van sociale partners om het communiceren over de projecten en activiteiten centraal te stellen vanuit de gedachte ‘Samen werken aan beter werk’.