SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

‘Is een laag verzuim voorbehouden aan kleinere zorgorganisaties?’

Men veronderstelt dat zorgorganisaties met minder personeel een lager verzuim hebben. De gedachte daarachter is dat een kleinere organisatie meer grip en zicht zou hebben op alle werknemers en dat daarmee het verzuim beter controleerbaar zou zijn.

 

Verantwoording

Vernet voert een analyse uit naar de invloed van het aantal werknemers op het verzuim. Deze analyse is gebaseerd op zo’n 400 zorgorganisaties met in totaal circa 600.000 werknemers. Zij zijn werkzaam in ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

 

Per zorgbranche zijn de organisaties ingedeeld naar verschillende grootteklassen. Binnen de VVT bevat de kleinste grootteklasse organisaties maximaal 500 werknemers. Bij de ggz is dat maximaal 800. Bij de gehandicaptenzorg maximaal 1.000 en bij de ziekenhuizen maximaal 1.200.

 

Voor deze analyse is gekeken naar de voortschrijdende periodes: vierde kwartaal 2014 t/m derde kwartaal 2015, vierde kwartaal 2015 t/m derde kwartaal 2016 en vierde kwartaal 2016 t/m derde kwartaal 2017. Met voortschrijdende periode wordt de structurele ontwikkeling van het verzuim in beeld gebracht. De cijfers vertonen geen fluctuaties als gevolg van seizoensinvloeden.

 

Het resultaat

De veronderstelling dat de kleinere zorgorganisaties een lager verzuim hebben, gaat niet op. Per branche is het volgende beeld te zien. Zowel het hoogste als het laagste verzuim binnen de ziekenhuizen is niet toe te schrijven aan één van de grootteklassen. Het is een wisselend beeld, waarbij geen concrete conclusies getrokken kunnen worden. Binnen de gehandicaptenzorg is het laagste verzuim terug te vinden bij de organisaties groter dan 2.500 werknemers en niet bij de kleinere organisaties. Bij de ggz is het weer anders. Het hoogste verzuim is toe te schrijven aan de kleinere organisaties en dus juist niet aan de grotere organisaties. Binnen de VVT is het hoogste verzuim bij de grootste organisaties. Een kanttekening is hierbij op zijn plaats, want de onderlinge verschillen binnen deze branche zijn minimaal.

 

Conclusie is dat kleinere organisaties binnen de zorgbranches geen lager verzuim kennen dan de grotere organisaties.

 

Vragen

Vragen over deze analyse kunnen gesteld worden aan Vernet via telefoonnummer 020 – 422 97 71 of via info@vernet.nl.

 

(Bijlage Verzuim naar grootteklasse van de vier zorgbranches, bron Vernet, www.vernet.nl)