SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

IrisZorg en Rijn IJssel tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op feestelijke wijze is op 17 april de samenwerking tussen IrisZorg en Rijn IJssel Zorg & Welzijn gestart. Voorzitter van de Raad van Bestuur Marjan Verschuure van IrisZorg en directeur Jeroen Marée van Rijn IJssel cluster Zorg en Welzijn ondertekenden de overeenkomst.

 

Het belang van een leven lang leren en ontwikkelen is voor medewerkers in de sector Zorg & Welzijn van groot belang om aan de veranderende vraag van zorgvragers te kunnen blijven voldoen. IrisZorg stelt nu een eerste groep medewerkers in de gelegenheid om hun al in ruime mate aanwezige kennis en kunde uit te breiden. En zo ook een actueel erkend mbo-diploma te behalen.

 

De eerste groep medewerkers wordt opgeleid tot Agogisch medewerker GGZ niveau 4 of Begeleider Specifieke doelgroepen niveau 3. In het traject is steeds sprake van maatwerk: de medewerker/student krijgt de opleiding die passend is. Ook de studieduur is maatwerk.

 

Experts op werkvloer

Rijn IJssel en IrisZorg zijn partner in leren en ontwikkelen. De ruime ervaring en kennis van de docenten van Rijn IJssel wordt benut in nauwe samenwerking met experts op de werkvloer van IrisZorg. De samenwerking leidt tot nóg betere dienstverlening aan zorgvragers van IrisZorg.