SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid inspecteert in 2018 de ggz

De Zorg en Welzijn heeft de afgelopen jaren minder aandacht gekregen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). In 2018 gaat dat veranderen. De sector kent een hoger ziekteverzuim dan gemiddeld. Volgens de Inspectie SZW brengt werken in de zorg specifieke lichamelijke en geestelijke gezondheidsrisico’s met zich mee. Het toezicht richt zich op de deelsectoren geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg. De Inspectie SZW wil vanuit haar rol verantwoord werkgeverschap bevorderen, waarbij werknemers in zorg en welzijn gezond kunnen blijven werken en eerlijk worden betaald. Daarin focust ze in de zorg specifiek op fysieke en psychosociale arbeidsbelasting.

Focus op fysieke belasting

Bij het verbeteren van gezondheid en inzetbaarheid ligt de focus op fysieke belasting. Het inspectieproject rond fysieke belasting loopt door in 2019. De Inspectie SZW beoogt met de inspectie dat alle geïnspecteerde zorginstellingen inzicht hebben in de fysieke belasting en nemen daar actief, als onderdeel van het HRM-beleid, aantoonbare maatregelen op.

Focus op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij herinspecties

De Inspectie SZW vindt inspecteren en herinspecteren een krachtig instrument om in risicobedrijven voldoende aandacht voor PSA in het arbobeleid te krijgen. Een van de arbeidsrisico’s in de ggz is PSA, zoals werkdruk en agressie. Bij herinspectie in 2018 moet blijken dat de feitelijke uitvoering van de RI&E (Risico-Inventarisatie & – Evaluatie) en het plan van aanpak voldoende worden opgepakt.

Branche-erkende RI&E: de ZorgRie

Met ZorgRie, de branche-erkende digitale RI&E, kunnen belangrijke arborisico’s worden geïnventariseerd. De uitkomsten van de inventarisatie kunnen gebruikt worden om arbobeleid gericht aan te passen. De digitale RI&E is een computerprogramma dat door K.M.O. Apeldoorn is samengesteld uit bestaande softwarepakketten en zorgbreed wordt aangeboden. Het programma is te gebruiken om verschillende vragenlijsten in te vullen. O&O-fonds GGZ draagt bij aan het onderhoud en beheer van de gedigitaliseerde RI&E.

Arbocatalogus van de ggz

Werken in de ggz is mensenwerk. Thema’s als veilig werken, werkdruk en vitaliteit zijn actueel. Niet voor niets staat de aandacht voor arbeidsrisico’s bij ggz-organisaties hoog op de agenda. De arbocatalogus geeft duidelijk richting aan hoe invulling gegeven kan worden aan gezond en veilig werken in de ggz, en hoe arbeidsrisico’s kunnen worden verminderd. O&O-fonds GGZ werkt momenteel – in overleg met de praktijk – aan een compleet vernieuwde arbocatalogus, die helemaal past bij deze tijd. Met actuele thema’s en geschikt voor iedereen die in de ggz werkt. Van medewerker tot leidinggevende en arboprofessional. Tot die tijd is de huidige arbocatalogus van de ggz geldig en te gebruiken. Deze is te vinden op arbocatalogusggz.nl. l

 

(bron: Inspectie SZW Jaarplan 2018)