SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Hoofdlijnen ziekteverzuim derde kwartaal 2017

 

Het verzuimpercentage is in het derde kwartaal gestegen van 4,7 in 2016 naar 5,38 in 2017. In het voortschrijdend jaar 2016-4 t/m 2017-3 is het verzuimpercentage gestegen naar 5,73. Het verzuim is in daarmee in deze periode sneller gestegen dan in de periode daarvoor.

 

Oorzaak stijging van het verzuimpercentage met name door langdurig verzuim

 

De stijging van het verzuimpercentage wordt met name veroorzaakt door het langdurig verzuim. Zowel in het eerste als tweede ziektejaar door verzuim dat langer dan 92 tot 365 dagen duurt (van 2,28% naar 2,63%). De hoogste stijging is te zien bij medewerkers ouder dan 55 jaar.

 

Het aantal keren dat medewerkers zich ziekmelden is gestegen in vergelijking met een jaar geleden van 1,13 naar 1,16. De gemiddelde duur is met 20,4 gestegen en laat ten opzichte van de vorige voortschrijdende periode (2016-1 t/m 2017-2) een stijging zien.

 

In alle branches is het verzuimpercentage gestegen. In alle branches wordt de stijging vooral veroorzaakt door het langdurig verzuim. Bij de ggz is de hoogste stijging te zien en bij de gehandicaptenzorg de laagste. Het aantal keer dat medewerkers zich ziekmelden stijgt ook in alle branches.