SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Handreiking sociale veiligheid in de ggz vernieuwd: aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten

Ggz-professionals hebben te maken met agressie van cliënten, patiënten en hun naasten. Oorzaken van ongewenst gedrag kunnen gevonden worden in het ziektebeeld, maar ook in maatschappelijke ontwikkelingen zoals het steeds mondiger worden. Om het werken in de ggz zo veilig mogelijk te maken, is goed handelen na incidenten van cruciaal belang. Bijvoorbeeld door het doen van aangifte bij de politie. Helaas blijkt dat dit in de praktijk nog te weinig gebeurt.

 

Alleen als ieder aangiftewaardig incident wordt aangegeven bij de politie, kunnen veroorzakers van agressie en geweld via de juridische weg worden aangepakt. Ook als het niet wenselijk is dat een dader wordt vervolgd, is een aangifte belangrijk. Want alleen zo kan politie of beveiliging een compleet zicht houden op strafbare feiten en eventueel het toezicht op veroorzakers aanpassen.

 

Stap voor stap aangifte doen

Maar hoe werkt dat eigenlijk, aangifte doen? Wat komt erbij kijken? Wie kan aangifte doen? Hoe kan privacy van het slachtoffer worden gewaarborgd? En hoe zit het met het beroepsgeheim? De handreiking Sociale veiligheid in de ggz geeft antwoord. De handreiking staat op de rechterkant van de pagina.

 

Voor de medewerkers en andere belanghebbenden is er ook het stappenplan Aangifte doen bij de politie. In een aantal stappen is inzichtelijk gemaakt hoe je aangifte doet bij de politie. Het stappenplan staat op de rechterkant van de pagina.