SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

GGZ Noord-Holland-Noord betrekt alle zorgprofessionals om kennis te delen

Kennis delen is sinds jaar en dag een belangrijk thema in de ggz-branche. Maar interne kennisdeling is een andere tak van sport. GGZ Noord-Holland-Noord komt met het ‘Netwerk Kennis Samen Delen’ van met een vernieuwend initiatief om interne kennisdeling te bevorderen. Die aanpak kan ook voor andere ggz-organisaties een mooie inspiratiebron zijn.

 

Het interne netwerk van GGZ Noord-Holland-Noord bestaat uit achttien specifieke expertnetwerken, die ervoor zorgen dat professionals op achttien kennisgebieden met elkaar worden verbonden. Deze opzet nodigt uit om kennis op een methodische en systematische wijze te delen, bijvoorbeeld door casuïstiekbesprekingen en intervisies. Het accent ligt daarbij op de eigen inbreng en de inzet van de professionals zelf.

Nieuwe manier van werken

Het ‘Netwerk Kennis Samen Delen’ is omvangrijk. Elk van de achttien expertnetwerken bestaat uit medewerkers die werken in verschillende teams en organisatieonderdelen. Het project heeft primair impact op 45 teams en ongeveer 900 medewerkers. Ieder expertnetwerk bestaat uit een aantal leadexperts (in totaal zijn er 40) en minimaal 20 deelnemers uit het primaire proces. Alle professionals van GGZ Noord-Holland-Noord zijn uitgenodigd om deel te nemen; de verwachting van de organisatie is dat het aantal deelnemers in de uitvoeringsfase alleen maar zal toenemen.

Vooral binnen de divisies Maatschappelijk en Specialistisch wordt het belang van actieve deelname aan de netwerken erkend. Professionals geven aan dat de groepen goede mogelijkheden bieden voor praktische kennisverrijking, juist door met elkaar in gesprek te zijn en van elkaar te leren. In vergelijking met eerdere kennisplatforms is er nu veel meer sprake van interactie, onder meer door consultatiebijeenkomsten. Leadexperts zetten sterk in op kennisoverdracht om professionele deskundigheid te laten groeien.

Meer weten?

Lees de complete projectomschrijving op deze pagina. Daar vindt u ook een deel van het projectplan, de resultaten, verschillende presentaties, contactgegevens en meer achtergrondinformatie.