SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Oproep gesloten: ggz-instellingen gezocht voor onderzoek gezonde roosters

De werknemersorganisaties en werkgeversorganisatie in de ggz doen onderzoek naar gezonde roosters en belastende diensten. Op basis van dit onderzoek zullen zij een checklist samenstellen die ggz-instellingen helpt om roosters te optimaliseren en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Voor dit onderzoek worden acht ggz-instellingen gezocht. Zij mogen deelnemen aan een leerzame workshop over de effecten van (onregelmatige) werktijden en testen een prototype van de checklist.

Cao-afspraak gezonde roosters en belastende diensten

In de CAO GGZ 2017-2019 is door de werknemersorganisaties (FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ) en de werkgeversorganisatie GGZ Nederland afgesproken om onderzoek te doen naar gezonde roosters en belastende diensten in de ggz. Dit onderzoek leidt tot een checklist met handleiding waarmee medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de roosters én medewerkers zelf de roosters kunnen toetsen op onder andere gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

 

Checklist

Bijzonder is dat de checklist zich richt op zowel de voorkant van het proces van roostervorming als op de achterkant van dit proces. In de praktijk komt het namelijk voor dat het gepubliceerde rooster nog wordt aangepast aan de werkelijkheid, bijvoorbeeld vanwege ziekte, verlof, ruilingen en andere gebeurtenissen. De checklist wordt beschikbaar voor de gehele ggz-sector.

 

Acht ggz-instellingen gezocht

Voor de eerste stap in dit project worden acht ggz-instellingen gezocht die willen meewerken aan de ontwikkeling van deze checklist. Deelnemende instellingen krijgen een leerzame workshop aangeboden, waarin wetenschappelijke kennis wordt gedeeld over het effect van (onregelmatige) werktijden op de gezondheid, het sociale leven en veiligheid. Tijdens de workshop worden enkele geplande en gerealiseerde roosters van de instellingen langs een prototype van de checklist gelegd.

 

Aanmelden workshop

De workshop is kosteloos en vergt een dagdeel. Hij wordt op locatie van de deelnemende instelling uitgevoerd. Aan de workshop kunnen 8 à 10 medewerkers deelnemen: zorgprofessionals, Ondernemingsraad, P&O, leiding en planning, bij voorkeur niet allemaal van één afdeling. De workshops zullen plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2018.

 

Organisaties die aan dit project willen deelnemen kunnen zich melden bij O&O-fonds GGZ tot en met 31 december 2017, via info@oofggz.nl.

 

Meer weten?

O&O-fonds GGZ, het arbeidsmarktfonds in de ggz, laat dit onderzoek uitvoeren door adviseurs van Syntro, een bureau gespecialiseerd in vragen rondom werktijden, en door werktijdenadviseurs van FNV. Met vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij info@oofggz.nl of 070 – 376 54 15.