SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

GGZ Drenthe pakt regeldruk aan

Regeldruk frustreert veel zorgmedewerkers. Bij GGZ Drenthe heeft de aanpak InDialoog van IZZ, voorheen Aanpak Organisatieklimaat, ervoor gezorgd dat medewerkers zich gezien en gehoord voelen.

 

Het behandelen van probleemgezinnen vergt veel energie en tijd. Bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie, locatie De Bron, weten ze daar alles van. De interventie InDialoog heeft ervoor gezorgd dat medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Wat een positief effect heeft op het omgaan met regeldruk.

 

Ervaringen met InDialoog

In het werknemerstijdschrift De Zorg en het werkgeverstijdschrift Inzicht van IZZ, zijn artikelen geplaatst over de ervaringen die medewerkers en managers van GGZ Drenthe hebben gehad met InDialoog. Een pilot die door O&O-fonds GGZ is opgezet en is uitgevoerd door IZZ.

 

De kern van de aanpak is een dialoog tussen teamleden onderling en tussen teamleiders, bestuurders en zorgmedewerkers. Directeur Petra de Rijke stelt in Inzicht: ‘’Ik had te weinig voeling met de mensen die zorgen, er was weinig verbinding. Nu zit ik regelmatig met teams aan tafel. Ook inhoudelijk is er iets veranderd. In de teams werden bepaalde thema’s alleen geagendeerd door een incident. Nu praten we zonder aanleiding een uur lang over bijvoorbeeld veilig werken.’’

Ook de werknemers zien een verandering. Johan geeft in De Zorg aan: ‘’In de zorg heb je altijd tijd te kort. Als je door de administratie niet toekomt aan je eigenlijke werk, levert dat irritatie en stress op. Ik heb in de loop der jaren geleerd er relaxter mee om te gaan. Sommige regels laat ik voor wat ze zijn. Het helpt ook enorm dat ik me gezien voel door de directie, zeker na de dialoogsessies. Dat geeft erkenning en dus een beter gevoel.’’

 

De aanpak

Begin 2018 heeft een aantal ggz-organisaties zich aangemeld om mee te doen aan de pilot  InDialoog (voorheen: Aanpak Organisatieklimaat) die door O&O-fonds GGZ is opgezet en uitgevoerd door IZZ. De acht deelnemende organisaties hebben tijdens twee leernetwerken (zie leernetwerk 1 en leernetwerk 2) hun ervaringen met elkaar gedeeld. Naast veiligheid werden thema’s als werkdruk, inzetbaarheid, werktijden en zelforganiserende teams besproken.

 

Zelf aan de slag?

De interventie InDialoog is branchebreed beschikbaar voor elke ggz-organisatie. Ook aan de slag? U kunt InDialoog volledig zelfstandig in uw organisatie (of in één of enkele teams) invoeren. Klik hier voor alle materialen van IZZ die u als projectleider InDialoog nodig heeft, waaronder een uitgebreide stap-voor-stap handleiding.