SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen weer beschikbaar

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 november 2018 is het voor werkgevers, zowel voor bedrijven als voor instellingen, weer mogelijk om ESF-subsidie aan te vragen voor projecten die zijn gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het gaat om de zogenaamde ESF 2014 – 2020.

 

Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 – 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

 

Enkele details:

  • de subsidie is erop gericht om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid;
  • subsidie kan worden aangevraagd voor een externe adviseur die samen met de opdrachtgever een maatwerkprogramma opstelt en uitvoert om duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
  • de projectkosten mogen maximaal € 25.000 zijn. De subsidie is maximaal 50 procent;
  • een project mag maximaal 12 maanden duren;
  • werknemers moeten actief en aantoonbaar betrokken worden;
  • indien in een aanvraagtijdvak het totaalbedrag van de aangevraagde subsidies hoger is dan het subsidieplafond, dan zal door middel van loting de volgorde worden vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld. De voorgaande jaren werden de ESF-subsidieaanvragen afgehandeld op basis van het “first come, first serve” principe.

 

Meer informatie over de voorwaarden van de ESF-subsidie en de manier van aanvragen is te vinden op: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/d/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020. Op de site zijn ook voorbeelden van projecten te raadplegen.

 

Er is een brochure voor werkgevers beschikbaar van het ministerie SZW. Zie hiervoor het document in het rechterkolom.