SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Erkenning ZorgRie van ggz verlengd

Het steunpunt RI&E heeft de erkenning van de ZorgRie, de digitale RI&E voor o.a. de geestelijke gezondheidszorg, met drie jaar verlengd. Dat betekent dat ggz-instellingen met maximaal 25 medewerkers die de ZorgRie gebruiken, vrijstelling krijgen van toetsing en huisbezoek. Dat bespaart tijd en geld.

 

Instellingen die de ZorgRie gebruiken, zien aan het groene icoontje in de applicatie dat de erkenning verleend is. De erkenning is verleend in oktober 2019 en is drie jaar geldig.

ZorgRie: actuele digitale check op risico’s

Het uitvoeren van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) is wettelijk verplicht. Met dit arbo-instrument kan een organisatie de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart brengen en verwerken in een plan van aanpak. De ZorgRie is al jaren dé erkende branche-RI&E voor ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleging en verzorging, en thuiszorg. De ZorgRie wordt ondersteund door de NVZ, Actiz, Zorgthuisnl, VGN en GGZ Nederland. Honderden organisaties werken dagelijks met de ZorgRie. O&O-fonds GGZ draagt bij aan het onderhoud en beheer van de applicatie.