SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Emergis sluit zich aan bij netwerkorganisatie Gx

Gx is een netwerk van instellingen dat is gericht is op opschaling van e-health. ‘Het doel is dat e-health waar mogelijk vanzelfsprekend wordt en cliënten hierdoor meer aan hun eigen herstel kunnen werken,’ aldus Niek de Klerk, programmaleider digitale zorgagenda bij Emergis.

 

Opschaling is de laatste tijd veel in het nieuws geweest, aldus De Klerk. Hij verwijst daarbij naar een artikel op zorgvisie.nl en de brief van minister De Jonge naar aanleiding van Kamervragen hierover. Bij Emergis wordt de implementatie gestuurd door teams die met e-health zijn gaan werken. ‘Implementatiekeuzes worden gewoon door deze teams op de werkvloer gemaakt. Daar is weinig druk op uitgeoefend en dat heeft een positief effect op de motivatie.’

Voordeur

Deze methode heeft effect gehad. De Klerk: ‘De teams zijn getraind in het gebruik en zijn op hun eigen tempo gestart met experimenteren. Dat leidt tot een natuurlijke groei van het aantal cliëntaccounts – inmiddels zijn dat er zo’n 4000. Maar natuurlijk willen we dat nog verder omhoog brengen.’

 

De volgende stap is volgens Emergis ‘e-health aan de voordeur’. Dat betekent dat alle cliënten die zich aanmelden bij de instelling via e-health een welkomstmodule aangeboden krijgen. Ook gaat de instelling experimenteren met een online voorbereiding op de intake.

Gx

De Gx is het netwerk van innovatieve GGZ-instellingen bestaande uit: Emergis, GGZ Noord-Holland-Noord, Dimence, Novadic-Kentron, GGZ Delfland, GGZ Eindhoven, Reinier van Arkel Groep, Lentis, GGZ Oost-Brabant en Mondriaan. De instellingen hebben het doel om actief toekomstgerichte zorg te bieden en slaan daarvoor de handen ineen.

 

De aangesloten GGZ-instellingen en Minddistrict vormen een netwerk waarbinnen kennis en ervaring uitgewisseld worden. Minddistrict is een veilig, flexibel en gebruiksvriendelijk ehealthplatform met een uitgebreide catalogus aan online modules, dagboeken en vragenlijsten. Zorgorganisaties maken gebruik van platform en catalogus om hun cliënten te behandelen of te begeleiden.