SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Eerste kwartaal 2021: Verzuimpercentage 12% lager dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2021 is het verzuimpercentage van de Geestelijke Gezondheidszorg 6,40. Dit is 12% lager dan een jaar geleden (7,24). Over het voortschrijdend jaar 2020-2 t/m 2021-1 is het verzuimpercentage met 6% gedaald naar 5,94.

Daling van het verzuim in de klasse 1 t/m 14 dagen

Bij de duurklassen zien we de daling van het verzuim in de klasse 1 t/m 14 dagen terug. In de klassen 92 t/m 730 dagen blijft het vrijwel gelijk.

Verzuim naar leeftijdsklassen

De daling in verzuim zien we in alle leeftijdsklassen terug. Het verzuim is met 7,82 nog steeds het hoogst onder de werknemers van 56 jaar en ouder.

Regio Randstad hoogste verzuim, regio Midden laagste

Het verzuim daalt in alle regio’s. Evenals vorig jaar heeft regio Randstad het hoogste verzuim en regio Midden het laagste.

Instroom met 6,3 lager dan een jaar geleden

Het percentage instroom is met 6,3 lager dan een jaar geleden toen het uitkwam op 6,6. Daarnaast is het percentage uitstroom gedaald van 6,3 naar 6,2.

De meldingsfrequentie nam af van 1,23 naar 0,86.

De meldingsfrequentie is 0,86 en is daarmee opnieuw veel lager dan een jaar geleden toen het 1,23 was. Deze daling zien we in alle leeftijdsklassen terug. De gemiddelde duur die vorig kwartaal gestegen was naar het hoogste punt sinds wij meten, laat ook nu weer een stijging zien naar 31,1 dagen. Dit is bijna 8 dagen langer dan een jaar geleden.

Zorgbreed verzuimpercentage gestegen

Ten opzichte van een jaar geleden is het verzuimpercentage zorgbreed gestegen van 6,33 naar 6,89. Alle branches laten een toename in verzuim zien, behalve de GGZ die met 6% daalt naar 5,94. Het verzuim in de VVT is het hoogst en is tevens met 14% het sterkst gestegen. De meldingsfrequentie is zorgbreed gedaald van 1,10 naar 0,91, deze daling zien we terug in alle branches.