SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Een gezonde en veilige ggz met de arbocatalogus en app

Arbo is allang niet meer alleen aan de arbo- of HR-professional voorbehouden. De komst van ergocoaches, aandachtsfunctionarissen en maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor dat personeel steeds vaker ook zélf met gezonden veilig werken bezig is. Maar hoe kan iedereen die werkt in de ggz daarmee vanuit zijn eigen rol aan de slag?

 

Werken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg is aan verandering onderhevig. Personeelstekorten,werken in het sociaal domein en ambulantisering (afbouw van intramurale zorg) leiden ertoe dat taken verschuiven, organisatiestructuren veranderen en de kans toeneemt dat werknemers tijdens het uitvoeren van het werk met allerlei soorten risico’s worden geconfronteerd.

 

Handvatten

De vernieuwde arbocatalogus ‘Gezond en veilig werken’ en de app ‘Zorg voor minder stress’ sluiten aan bij die ontwikkelingen in de branche en geven onder andere werknemers, ergocoaches, leidinggevenden, ondernemingsraden en arboverantwoordelijken handvatten om het werk gezond en veilig te maken en te houden.

 

De arbocatalogus ggz bevat de meest up-to-date informatie over acht (arbo)thema’s. De catalogus is te gebruiken voor het maken van arbobeleid, het beantwoorden van arbogerelateerde vragen of het oplossen van arboproblemen. Denk aan actuele thema’s als het verminderen van werkdruk, omgaan met agressie van cliënten/patiënten en reageren op ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. Ook arbo-onderwerpen zoals brandveiligheid, fysieke belasting en gevaarlijke stoffen komen aan bod.

Categorieën

Per thema is de informatie opgedeeld in de categorieën ‘medewerker’, ‘team’, en ‘organisatie’. Zo kan iedereen op zijn eigen niveau per thema eenvoudig passende antwoorden vinden op ieder arbovraagstuk. Voor de arboverantwoordelijken is in de categorie ‘organisatie’ een handige checklist te vinden van wat er door de organisatie geregeld moet worden. Ergocoaches, aandachtsfunctionarissen en leidinggevenden worden onder de noemer ‘team’ voorzien van duidelijke handvatten voor het hele team. Onder ‘medewerker’ vindt de individuele professional nuttige tips om direct zelf mee aan de slag te gaan.

Hoe gebruikt u de catalogus?

In de arbocatalogus is vastgelegd welke maatregelen getroffen kunnen of moeten worden om een bepaald arbeidsrisico te beheersen. De werkgever moet zorgen voor goede randvoorwaarden in de arbeidsomstandigheden. De werknemers moeten op een goede manier gebruikmaken van de geboden voorzieningen en de regels naleven om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Inspectie SZW gebruikt de catalogus bij controles als referentiekader. Dit betekent dat ggz-organisaties óf de oplossingen uit de arbocatalogus kunnen benutten óf op een andere manier hetzelfde beschermingsniveau moeten bereiken. Een organisatie hoeft dus niet alle oplossingen uit de arbocatalogus over te nemen, maar moet wel voldoen aan alle normen die erin staan.

Werkdruk

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is ook in de ggz zeer actueel. Administratiedruk, ziekteverzuim en het personeelstekort zorgen steeds meer voor een hoge werkdruk. Ook de aard van het werk en het risico op agressie dragen bij aan de PSA van werknemers. Met de app ‘Zorg voor minder stress’ worden werknemers geholpen om zelf die stress terug te dringen. Ze kunnen met de app overal in een paar klikken concrete tips raadplegen om PSA te verminderen en het werkplezier te vergroten. Een bijzondere functie is de slimme vragenlijst, waarmee door het beantwoorden van enkele meerkeuzevragen één of meerdere tips op maat worden aangeboden. Zo geeft de app handvatten om de ggz veiliger en gezonder te maken.

Zelf aan de slag?

Kijk op gezondenveiligwerken.nl voor de arbocatalogus ggz. De app ‘Zorg voor minder stress’ is beschikbaar voor iOS, Android en Windows en kunt u gratis downloaden via de stores.

 

Dit artikel is gepubliceerd in het zorgkatern van vakblad Rendement, editie 12-2018.