SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Download het jaarverslag 2016

Het jaarverslag van O&O-fonds GGZ over het jaar 2016 is beschikbaar om te downloaden. In het verslag leest u onder andere op welke manier in het afgelopen jaar invulling is gegeven aan onze nieuwe missie: ‘Toekomstgericht vernieuwen en ontwikkelen’.

 

O&O-fonds GGZ zet zich proactief in om het werken in de ggz beter maken. Op die manier leveren we een bijdrage aan kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. In het meerjarenplan 2016-2018 hebben we vastgelegd hoe we dat willen doen. Via de drie programmalijnen ‘Toekomstgerichte organisatie’, ‘Arbeidsmarktfit blijven’ en ‘Eigen kracht’ wordt invulling gegeven aan de doelstelling om werknemers en instellingen in de ggz goed te laten functioneren. Inmiddels is het kalender- en boekjaar 2016 afgesloten en de balans opgemaakt. In het Jaarverslag 2016 leest u alles over de behaalde resultaten.