SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Derde kwartaal 2021: Verzuimpercentage bijna 14% hoger dan een jaar geleden

In het derde kwartaal van 2021 is het verzuimpercentage van de Geestelijke Gezondheidszorg 6,24. Dit is bijna 14% hoger dan een jaar geleden (5,49). Over het voortschrijdend jaar 2020-4 t/m 2021-3 is het verzuimpercentage 6,34, dit is een lichte stijging van ruim 2% ten opzichte van vorig jaar (6,19).

Grootste stijging in duurklasse 92 t/m 365 dagen

Bij de duurklassen zien we dat ten opzichte van een jaar geleden het verzuim in alle klassen, behalve in 1 t/m 14 dagen, is gestegen. De grootste stijging van bijna 16% is in duurklasse 92-365 dagen in de leeftijdsgroep van 46 t/m 55 jaar.

Verzuim naar leeftijdsklassen

Het verzuimpercentage daalt licht in de leeftijdsklassen 36 t/m 45 jaar en 56 jaar en ouder, in de overige klassen stijgt het verzuim.

Regio Randstad hoogste verzuim

Het verzuimpercentage is met 6,64 het hoogst in de regio Randstad en laat met 6% de sterkste stijging zien.

Meer uitstroom dan instroom

Het percentage instroom is gedaald van 6,5 naar 6,1. Het percentage uitstroom is gestegen van 5,7 naar 6,4. Het percentage uitstroom is opnieuw groter dan het percentage instoom.

Zorgbreed verzuimpercentage gestegen

Vergeleken met vorig jaar is het verzuimpercentage zorgbreed met 8% gestegen van 6,60 naar 7,13. In alle branches is het verzuim toegenomen. De meldingsfrequentie is zorgbreed gedaald van 1,05 naar 0,97, deze daling zien we terug in alle branches.