SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Deelnemers gezocht veldarena voor het thema arbeidsmarktproblematiek

 

TNO en Bureau HHM verrichten in opdracht van FCB en CAOP een breed onderzoek naar de arbeidsmarktproblematiek in tien zorg- en welzijnsbranches, waaronder de geestelijke gezondheidszorg. 

 

 

In 2018 is een werkgeversenquête gehouden onder organisaties binnen de verschillende branches. De meest opvallende resultaten van deze enquête zijn:

  • de krimp in banen bij een deel van de organisaties,
  • de toekomstige personeelsbehoefte en kwalitatieve mismatch bij de werving van nieuw personeel
  • de toename in werkdruk en agressie en geweld ondanks de landelijke campagnes.

Er is behoefte aan verdieping op deze resultaten. Het doel van dit onderzoek is daarom, om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van arbeidsmarktproblematiek.

 

In dit kader organiseert HHM voor elke branche een veldarea. Een veldarena is een interactieve bijeenkomst waarin vanuit verschillende invalshoeken met elkaar in gesprek wordt gegaan. Professionals krijgen dus de kans input te geven vanuit eigen ervaringen en mensen te ontmoeten die andere ervaringen hebben.

Per veldarena worden 15-20 deelnemers uitgenodigd, waaronder vertegenwoordigers van werkgevers (HR-medewerkers, managers, teamleiders) en vertegenwoordigers van werknemers (zorg- en welzijnsprofessionals, afgevaardigden van de OR/Personeelsvertegenwoordiging). Op 6 mei wordt er een veldarena georganiseerd voor de geestelijke gezondheidszorg.

 

  • Tijdstip:             13.00 – 17.00 uur
  • Locatie:              Vergaderen bij O-plek, Weerdsingel WZ 8, 3513 AB  UTRECHT

 

Om een goed beeld te kunnen vormen van de praktijk, is de inbreng van professionals ontzettend belangrijk voor HHM. Zij kunnen toelichten wat de krimp in banen betekent voor zichzelf, collega’s en de organisatie of waar zij tegenaan lopen op het gebied van werkdruk en agressie. HHM zoekt vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers die in staat zijn om te reflecteren op (onderdelen) van de resultaten van de enquête. Om een verhaal te vormen bij de resultaten uit de enquête nodigen zij graag voldoende en passende professionals uit.