SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Checklist ‘Gezonde roosters en belastende diensten’ in ontwikkeling

Werktijden in de ggz zijn regelmatig aan verandering onderhevig. Veranderende roosters en zware diensten kunnen leiden tot (over)belasting. Daarom doen werkgevers- en werknemersorganisaties onderzoek naar gezonde roosters en belastende diensten. Het resultaat daarvan is een checklist voor de ggz waarmee organisaties en medewerkers zo duurzaam mogelijk zelf kunnen roosteren. Samen met een handleiding en andere informatie is deze checklist binnenkort beschikbaar.
 
Het onderzoek is een initiatief van FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91, FBZ en GGZ Nederland in het kader van afspraken uit de cao ggz 2017 – 2019 en wordt uitgevoerd door adviesbureau Syntro en arbeidstijdenadviseurs van FNV. Dit levert praktisch toepasbare informatie op over roosterergonomie (de gezondheidsrisico’s van roosters), het beperken van roosterrisico’s, de mogelijkheden om het roosterproces te optimaliseren en een handige checklist.
 

Inzicht in wat er speelt

Tijdens het onderzoek is eerst samen met werkgevers en werknemers van acht ggz-organisaties zicht gekregen op ‘roosterkwaliteit’. Aan de hand van een checklist zijn roosters gewaardeerd op gezondheidsrisico’s en sociale kwaliteit. Ook is gekeken naar de verschillen tussen het geplande rooster en het werkelijke rooster en zijn roosters van verschillende medewerkers binnen een team met elkaar vergeleken. Regelmatig zijn er verschillen tussen geplande en gerealiseerde roosters. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend.
 

Zicht op het roosterproces

Met 65 vertegenwoordigers uit 16 ggz-organisaties is vervolgens gesproken over de ontwikkeling van een eenvoudige roosterprocestool waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen.
 

Resultaten

In het najaar bespreken de initiatiefnemers de resultaten van het onderzoek. Via de website van O&O-fonds GGZ en de nieuwsbrief kunnen de ontwikkelingen gevolgd worden.