SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

CAO GGZ 2017-2019 algemeen verbindend verklaard

De CAO GGZ 2017-2019 is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard (AVV). Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 februari 2018, nr. 8480, onder UAW nr. 11937 en geldt tot 1 juni 2019.  In de Staatscourant is de cao-tekst te vinden die algemeen verbindend verklaard is.

Wat is algemeen verbindend verklaren (AVV)?

Als een cao wordt afgesloten, dienen de cao-partijen doorgaans samen een verzoek in om deze algemeen verbindend te verklaren. De cao GGZ 2017-2019 is door de Minister van SZW algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat de cao-afspraken van toepassing zijn op alle werknemers in de ggz die onder de werkingssfeer van de CAO GGZ vallen en voor al deze werknemers dan dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden. Daarnaast zijn door AVV de cao-afspraken ook van toepassing op ggz-aanbieders die niet bij de werkgeversorganisatie GGZ Nederland zijn aangesloten. Deze ggz-aanbieders moeten zich aan de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen houden en deze op al hun werknemers toepassen. Met andere woorden: door algemeen verbindend verklaring geldt de CAO GGZ 2017-2019 voor de hele ggz-sector.

Waarom een cao algemeen verbindend verklaren?

De achterliggende gedachte van algemeen verbindend verklaring is dat er tussen werkgevers in de sector geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. Immers door AVV gelden voor alle werknemers die onder de werkingssfeer van de CAO GGZ vallen dezelfde arbeidsvoorwaarden.