SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Resultaten Werkgeversenquête 2018 uit programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn beschikbaar

 

De werkgeversenquête levert informatie op die niet via bestaande bronnen te achterhalen is. De informatie uit de enquête is te gebruiken als verdieping en duiding van kwantitatieve informatie uit de continue dataverzameling van het onderzoeksprogramma. 31 ggz-organisaties hebben deelgenomen aan deze werkgeversenquête,

 

In het rapport is informatie opgenomen over:

  • vraag naar personeel;
  • knelpunten van personeelsbeleid;
  • werkdruk;
  • agressie en geweld;
  • technologische ontwikkelingen;
  • opleiding;
  • strategisch personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid.