SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Aanmelden voor pilot over aanpak werkdruk

Het nieuwe programma InBalans van O&O-fonds GGZ maakt werkdruk in de organisatie bespreekbaar én zet concrete gedragsverandering in gang die de ervaren werkdruk verlaagt. O&O-fonds GGZ biedt een aantal organisaties een vergoeding voor deelname aan de methode.

Verschillende landelijke initiatieven zijn al in werking gezet om de werkdruk in de ggz te verlagen. Maar de one size fits all-aanpak bestaat niet. Bovendien, de oplossing ligt vaak veel dichter bij huis. Denk aan de eigen medewerkers. Zij staan dagelijks op de werkvloer en weten het beste hoe zij hun eigen werkdruk kunnen verminderen.

Maar hoe krijg je medewerkers die veel werkdruk ervaren 1) in staat om tot de benodigde inzichten te komen en 2) daadwerkelijk in actie? Het programma InBalans doet precies dat. Ten eerste faciliteert het programma teams om via een continue dialoog inzichten te verkrijgen in mogelijke oplossingen voor de hoge werkdruk. Vervolgens worden medewerkers gestimuleerd en gefaciliteerd om deze oplossingen opvolging te geven.

Ondersteuning O&O-fonds GGZ

O&O-fonds GGZ wil werkdruk bespreekbaar maken zodat een concrete gedragsverandering bij medewerkers in gang wordt gezet. Op die manier wordt goede zorg voor de cliënt, vergroting van het werkplezier en mogelijk verlaging van het langdurig ziekteverzuim gerealiseerd. O&O-fonds GGZ zal daarom de eerste tien aanmeldingen financieel ondersteunen. Organisaties betalen enkel een eigen bijdrage van €7.000,-. Voor meer informatie over het programma verwijzen wij u graag naar de folder.

Interesse?

In september 2020 starten de eerste vijf organisaties met het programma. Later in het najaar start een tweede ronde van InBalans. Hiervoor kunt u zich nog aanmelden. Wilt u meer weten over wat InBalans voor uw organisatie kan betekenen? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan via info@oofggz.nl.