SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Aandacht voor gezond en veilig werken leidt tot 68% minder verzuim

 

Inzet van de methodiek Aanpak Organisatieklimaat levert significant lager verzuim op onder medewerkers in de zorg. Daarnaast voelen medewerkers zich gezonder, werken ze veiliger en neemt de kwaliteit van zorg toe. Dat blijkt uit onderzoek naar de interventie die is ontwikkeld door Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

De Aanpak Organisatieklimaat is een interventie om tot een gezond en veilig organisatieklimaat te komen door het op gang brengen van een continue dialoog over onderwerpen rond het thema gezond en veilig werken. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de dialoog plaatsvindt binnen en tussen verschillende lagen in de organisatie: medewerkers in teams, teamleiders en leden van het hoger management.

Aan het onderzoek rondom de aanpak – dat overigens los staat van het traject Aanpak Organisatieklimaat ggz – namen 220 zorgteams met in totaal zo’n 3600 medewerkers deel.  Die werken in tien zorgorganisaties, verdeeld over de vier sectoren ziekenhuiszorg, vvt, ggz en gehandicaptenzorg. De helft paste de aanpak toe, de andere helft – de controlegroep – niet.

 

Bewust praten over veiligheid is succesfactor

Uit het onderzoek bleek dat het verzuim in de teams die de aanpak hebben uitgevoerd direct na afloop 41 procent lager is dan in de controleteams. Een halfjaar na de uitvoering is dat verschil zelfs opgelopen tot 68,6 procent. De dialoog leidt ertoe dat teams met elkaar in gesprek gaan over de huidige normen over gezond werken in het team. Deze teams vertonen dan ook meer gezond en veilig gedrag dat niet per se is vastgelegd in regels of procedures, maar wel bijdraagt aan een gezondere werkomgeving. En tot slot: de teamleiders van de teams die hebben deelgenomen aan de Aanpak Organisatieklimaat beoordelen de kwaliteit van de geleverde zorg in hun team een halfjaar na afloop hoger dan de teamleiders van de teams die de aanpak niet hebben uitgevoerd.

 

Pilot Aanpak Organisatieklimaat ook in de ggz een succes

Begin 2018 heeft een aantal ggz-organisaties zich aangemeld om mee te doen aan de pilot  Aanpak Organisatieklimaat die door O&O-fonds GGZ is opgezet en uitgevoerd door IZZ. De acht deelnemende organisaties hebben tijdens twee leernetwerken (zie leernetwerk 1 en leernetwerk 2) hun ervaringen met elkaar gedeeld. Naast veiligheid werden thema’s als werkdruk, inzetbaarheid, werktijden en zelforganiserende teams besproken.

 

Zelf aan de slag?

De interventie Aanpak Organisatieklimaat is branchebreed beschikbaar voor elke ggz-organisatie. Ook aan de slag? U kunt de Aanpak Organisatieklimaat ggz volledig zelfstandig in uw organisatie (of in één of enkele teams) invoeren. Klik hier voor alle materialen van IZZ die u als projectleider Aanpak Organisatieklimaat ggz nodig heeft, waaronder een uitgebreide stap-voor-stap handleiding.