SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

50 miljoen subsidie beschikbaar voor de GGZ

Praat mee, deel ervaringen en kom met elkaar in gesprek over de VIPP GGZ regeling via de LinkedIngroep ‘VIPP GGZ – de digitale GGZ’. In deze groep houdt het programmateam iedereen op de hoogte van de voortgang van het proces van de regeling. 

 

VIPP-regeling voor ggz gaat over het stimuleren van eHealth, het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens en het vergroten van de medicatieveiligheid.  Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het verkorte van de wachttijden, het reduceren van administratieve lasten en het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

Inschrijven – aanmelden

Inschrijven kan van 1 mei tot 1 juli 2018. De regeling loopt tot 1 januari 2020. Eind maart worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de regeling, waarin ook de voorwaarden van deelname worden gecommuniceerd. Dus houdt GGZ Connect en LinkedIn (groep: VIPP GGZ – de digitale ggz) goed in de gaten.

 

De regeling kent een andere procedure dan die u wellicht gewend bent.  Aanmelding geschiedt niet op basis van een projectplan met een urenbegroting. Er zal ook geen urenverantwoording achteraf plaatsvinden.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marjolein Min via m.min@patientconnect.nu.

Nulmeting

Aanmelding geschiedt op basis van een nulmeting (die in april wordt uitgevoerd) en een aanvraagformulier. In maart ontvangen de bestuurders van de ggz instellingen die in aanmerking komen voor de subsidie een oproep voor het deelnemen aan de nulmeting. Dit betreft zowel leden van GGZ Nederland als niet-leden.

 

De nulmeting betreft een online vragenlijst waarin de instelling wordt gevraagd naar de stand van zaken in hun instelling ten aanzien van bijvoorbeeld het gebruik van eHealth, de wijze van vastleggen van patiëntgegevens en het elektronisch versturen van recepten naar de algemeen apotheek. Zodra het aanvraagformulier gereed is, wordt deze ook verspreid.

 

Toetsing van het behalen van de doelen gebeurt achteraf middels een audit in de eerste twee kwartalen van 2020. Per module wordt een vast subsidiebedrag uitgekeerd bij het behalen van het resultaat. Deelnemende aanbieders moeten ook zelf een investering doen. De hoogte van de subsidie is maximaal  50% van de gecalculeerde uitgaven.