SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

162.000 handtekeningen voor stoppen Regelgekte ggz

De campagne ’Minder Regelgekte Meer Zorg’ die GGZ Nederland samen met de ggz-sector in november startte, is een groot succes geworden. We hebben meer dan 162.000 handtekeningen onder het manifest opgehaald. Daarnaast hebben de minister en de staatssecretaris hun steun toegezegd. Nu is het tijd om woorden om te zetten in daden. We gaan nu aan de slag om de administratieve lasten met de helft te verminderen.

Manifest

We overhandigen het ondertekende manifest aan staatssecretaris Blokhuis, patiëntenorganisaties en andere belangenbehartigers, de vakbeweging, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, instituties als de NZa, het ZiN en de IGz, de vakbeweging en beroepsverenigingen. In het manifest staan de zeven punten die onze nieuwe regelstandaard vormen. Zeven regels zoals wij vinden dat er in de ggz gewerkt moet worden. We vragen aan hen om het manifest te ondersteunen en direct drie acties te ondernemen om de regelgekte aan banden te leggen. Minister De Jonge en Staatssecretaris Blokhuis hebben aangegeven zich vanuit VWS hier actief voor in te gaan zetten.

 

De ggz-sector ontvangt het manifest ook zelf omdat de sector ook zelf de regelgekte te lijf kan gaan. We zullen er achter komen dat veel dingen niet nodig of dubbelop zijn, in ieder geval niet in het belang van de patiënt.

Vervolg

In het eerste kwartaal van 2018 gaan hulpverleners, medewerkers van de zorgadministratie, zorgverkopers, controllers en bestuurders aan de slag om de regelgekte in de eigen organisatie te verminderen. Op de website www.regelgekte.nl worden de aanpak en behaalde resultaten van collega’s in andere ggz-instellingen gedeeld. Daarnaast bekijken we samen met technische experts uit andere sectoren hoe we slimmer met onze informatievoorziening en –beheer om kunnen gaan. De resultaten worden met de medewerkers in de ggz gedeeld en de meest aansprekende vernieuwende ideeën worden uitgevoerd.

Bedankt!

GGZ Nederland wil iedereen die zich heeft ingezet om de campagne tot een succes te maken heel erg bedanken. Berichten en filmpjes zijn massaal gedeeld, netwerken -prive en zakelijk- zijn aangeboord om het manifest zo veel mogelijk te laten ondertekenen en de pers is maximaal ingezet om ons punt te maken. De actieve mediacampagne ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ is nu ten einde. Op de site www.regelgekte.nl focussen we ons nu op de gewenste resultaten en de acties die hiervoor nodig zijn en delen we goede voorbeelden en tips en trucs met elkaar. Wil je iets delen of heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar: regelgekte@ggznederland.nl.