SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Medewerkersonderzoek van Effectory

Weten wat er speelt in de organisatie en bij uw medewerkers is een onmisbare schakel in het werken aan een fijne en veilige werkomgeving. Een medewerkersonderzoek geeft werknemers de mogelijkheid hun stem te laten horen. Zij weten als geen ander wat er beter kan in hun werk. Effectory biedt een beveiligd online platform en verschillende soorten vragenlijsten om zelf in te zetten.

Beknopte vragenlijst

O&O-fonds GGZ heeft samen met Effectory een beknopte basisvragenlijst ggz ontwikkeld voor het houden van medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Deze basisvragenlijst ggz sluit aan op de programmalijnen die O&O-fonds GGZ vanuit de eigen doelen, de missie en visie heeft opgesteld om te anticiperen op de ingezette ontwikkelingen en komende uitdagingen in de ggz.

 

Met de inzichten vanuit van de basisvragenlijst ggz wilen de sociale partners een proactieve en signalerende bijdrage leveren aan een hoogwaardige kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de ggz. De uitkomsten van de basisvragenlijst worden ook vergeleken met de werkbeleving in de andere zorgsectoren en overige arbeidsmarktsectoren binnen Nederland. Instellingen kunnen op basis van deze basisvragenlijst ggz intern beleid ontwikkelen, bijvoorbeeld gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Sociale partners kunnen beleidsspeerpunten benoemen en aanpakken.

Meer informatie?

Wil je meer weten over deze beknopte basisvragenlijst ggz? Neem contact op met Man Kuen van Steensel, secretaris van het OOfGGZ, e-mail info@oofggz.nl, telefoon (070) 376 54 15. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Christian de Waard van Effectory, e-mail christian.de.waard@effectory.nl, telefoon 06 55 895 466.