SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Digitale Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Met ZorgRie, de branche-erkende digitale risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), kunnen belangrijke arborisico’s worden geïnventariseerd. U kunt de uitkomsten van de inventarisatie gebruiken om arbobeleid gericht aan te passen.

 

De digitale RI&E is een computerprogramma dat door K.M.O. Apeldoorn is samengesteld uit bestaande softwarepakketten en zorgbreed wordt aangeboden. Het programma is te gebruiken om verschillende vragenlijsten in te vullen. O&O-fonds GGZ draagt bij aan het onderhoud en beheer van de gedigitaliseerde RI&E.