SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Business Case: kosten-batenanalyse van agressie

Agressie van cliënten en patiënten heeft een grote impact op medewerkers in de ggz. Ongewenst gedrag kan leiden tot verzuim van de slachtoffers. Naast de mogelijke fysieke en mentale gevolgen voor medewerkers, leveren agressie-incidenten en uitval de organisatie kosten op.

 

De Business Case van Duidelijk over agressie geeft een kosten-batenanalyse van agressie in uw organisatie. Op basis van eigen cijfers, inschattingen en ‘expert guesses’ (beredeneerde schattingen door zorgprofessionals uit de praktijk) kunt u met dit hulpmiddel eenvoudig berekenen wat een incident kost en wat een afname van gemelde en niet-gemelde voorvallen kan opleveren. In vijf duidelijke stappen krijgt u een overzicht van de huidige situatie (de jaarlijkse agressiekosten) afgezet tegen de nieuwe situatie na investering of bezuiniging in agressiebeleid.

 

De Business Case is een handige tool voor inzicht en besluitvorming, met name voor medewerkers binnen zorg- en jeugdzorgorganisaties die verantwoordelijk zijn voor budget/investeringen in agressiebeleid. Vaak zijn dit HRM- of arboverantwoordelijken, managers of OR-leden.