SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

App Veilig Huisbezoek

Ambulant werkenden hebben op huisbezoek te maken met andere onvoorspelbare factoren die van invloed zijn op hun veiligheid dan werkenden in de klinische setting. Dat vraagt om een andere benadering als het gaat om veiligheid tijdens het werk. De mobiele app Veilig Huisbezoek helpt medewerkers om vooraf de risico’s in te schatten en de juiste maatregelen te nemen.

 

Zorgprofessionals die ambulant werken hebben niet alleen te maken met de cliënt, maar ook met zijn/haar persoonlijke omgeving en naasten. Bovendien staan ze er in lastige situaties vaak alleen voor, zonder dat er collega’s in de buurt zijn. Het is dus belangrijk dat ze voorafgaand aan een huisbezoek al een inschatting maken van de risico’s en dat ze de juiste voorzorgsmaatregelen treffen.

 

De app Veilig Huisbezoek helpt daarbij. Na het invullen van een vragenlijst geeft de app direct een praktisch advies dat kan worden gebruikt als aanvulling op de ondersteuning die de organisatie al biedt. De app is te downloaden voor iOS en Android.

 

Gebaseerd op checklist ARIH

De app Veilig Huisbezoek is gebaseerd op de Checklist Agressie Risico Inschatting Huisbezoek (ARIH) van FCB en is bruikbaar voor iedereen die ambulant werkt in de zorg, jeugdzorg en welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De app is ontwikkeld in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’.