SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Een continue dialoog met de Aanpak Organisatieklimaat ggz

Het aanpakken van veiligheid en werkdruk begint bij het organiseren van een veilige dialoog erover. Met de Aanpak Organisatieklimaat ggz kunt u gestructureerd een continue dialoog in alle lagen van de organisatie invoeren. De aanpak, een bewezen methodiek van IZZ, helpt teams om met elkaar en met de bestuurder in gesprek te gaan over thema’s als veiligheid, werk- en regeldruk, samenwerking binnen teams en verzuim.

 

De Aanpak Organisatieklimaat ggz zorgt in circa 24 weken met drie rondes van activiteiten voor een geplande, gestructureerde dialoog in alle lagen. U kiest zelf of u de methode in één of meerdere teams inzet. Een ronde bestaat per team uit een teampeiling, een teamdialoog en de bestuurder die op de werkvloer in gesprek gaat met het team. Teamcoaches of teamleiders worden gecoacht om de oplossingsgerichte dialoog zo goed mogelijk te faciliteren. Na drie rondes wordt de gestructureerde dialoog geborgd in de vaste werkwijze.

 

Ervaringen uit de branche

In 2018 hebben acht ggz-organisaties* de Aanpak Organisatieklimaat ggz doorlopen met ondersteuning van O&O-fonds GGZ. Benieuwd naar hun bevindingen, leerpunten en tips? Tijdens twee leernetwerken hebben zij hun ervaringen gedeeld (lees verslag 1 en verslag 2). Een bestuurder, teamleider en verpleegkundige van Emergis zijn geïnterviewd over hun ervaringen met de Aanpak Organisatieklimaat ggz, dat leest u in praktijkverhaal Emergis.

Zelf aan de slag?

De methode is branchebreed beschikbaar voor elke ggz-instelling. Ook aan de slag? U kunt de Aanpak Organisatieklimaat ggz volledig zelfstandig in uw organisatie (of in één of enkele teams) invoeren. Klik hier voor alle materialen van IZZ die u als projectleider Aanpak Organisatieklimaat ggz nodig heeft, waaronder een uitgebreide stap-voor-stap handleiding. Of kijk onder ‘Downloads’ en ‘Zie ook’ voor meer informatie.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via info@oofggz.nl.

 

* De Hoop GGZ, Emergis, GGZ Breburg, GGZ Drenthe, GGZ InGeest, GGNet, Parnassia, en Reinier van Arkel.