SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Inspiratiesessie over behoud van jong zorgtalent

Jonge zorgmedewerkers willen we ondersteunen om mentaal gezond te blijven werken in de zorg. Het O&O fonds GGZ heeft hier in 2021 en 2022 een succesvolle pilot voor uitgevoerd. We organiseren in 2023 een inspiratiesessie waarin we onder andere de resultaten delen. Ook maken we een handreiking over hoe jongere verpleegkundigen in de GGZ elkaar kunnen blijven vinden en hoe zij zich thuis kunnen voelen in bestaande teams.