SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Stop de regelgekte, teken het manifest

Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ is GGZ Nederland, samen met de sector, een campagne gestart over de hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. De (media)campagne is de opmaat voor een reeks activiteiten, die ervoor moet zorgen dat de lasten daadwerkelijk verminderen.

33% tijd kwijt aan administratie

Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg besteden volgens GGZ Nederland gemiddeld per dag wel 33% van hun tijd aan administratieve handelingen. Een psycholoog zou regelmatig meer tijd kwijt zijn aan administratie dan aan de behandeling zelf. In lijn hiervan zou het bestuur steeds meer tijd en geld besteden aan het vormgeven van verantwoording. GGZ Nederland geeft aan dat dit ten koste gaat van de zorg voor patiënten die dat nodig hebben. Daarbij demotiveert en frustreert het professionals als ze zien dat ze te weinig tijd voor hun patiënten hebben.

Niet tegen verantwoording

GGZ Nederland is niet tegen verantwoording. Zij zien dit juist als essentieel voor (semi)publieke organisaties met maatschappelijke taken. Zorgaanbieders zouden moeten laten zien dat ze goede zorg bieden, toezicht en controle horen daarbij. Wel vinden zij dat de  behoefte aan verantwoording is doorgeslagen. Incidenten zouden hebben geleid tot te gedetailleerde regelgeving, controles, een opstapeling van verantwoordingseisen en protocollen. Professionals hebben daardoor steeds minder ruimte om naar eer en geweten hun werk goed te doen. Dit heeft er volgens hen toe geleid dat papierwerk boven mensenwerk is komen te staan.

Manifest

In een manifest heeft GGZ Nederland zeven uitgangspunten geformuleerd. Dit is bedoeld om de ‘regelgekte’ te veranderen.  Zij vragen Nederland het manifest te ondertekenen, met als doel een gezamenlijke vuist te maken tegen de hoge regeldruk in de ggz.

 

Help GGZ Nederland de regelgekte te stoppen en onderteken het manifest op: www.regelgekte.nl.

 

(BRON: ggznederland.nl)