SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar agenda

Workshop RI&E voor kleine zorginstellingen

Met ZorgRie voert u digitaal de RI&E uit binnen uw organisatie. U kunt gebruik maken van de specifieke ZorgRie-vragenlijst. Uit deze vragenlijst selecteert u de vragen die van toepassing zijn voor uw organisatie. Als resultaat heeft u een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak kunt u vervolgens digitaal bijwerken en beheren, zodat u altijd over de laatste stand van zaken beschikt.

 

ZorgRie is al jaren dé erkende Branche-RI&E voor Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Verpleging en verzorging en Thuiszorg. ZorgRie wordt ondersteund door de NVZ, Actiz, BTN, VGN en GGZ Nederland. Honderden organisaties werken dagelijks met ZorgRie.

Voor wie?

Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor kleine zorginstellingen met maximaal 25 medewerkers. Tijdens de workshop voert u, onder deskundige begeleiding, ter plekke de RI&E uit. Aan een ZorgRie-workshop kunnen maximaal 4 instellingen deelnemen. Zo heeft u volop de gelegenheid om uw vragen te stellen, zowel inhoudelijk als over de software. Aan het einde van de dag verlaat u ons pand met de benodigde RI&E-rapportages onder de arm.

 

Organisaties met maximaal 25 medewerkers hoeven de RI&E niet te laten toetsen. U bent na de workshop dus klaar met de RI&E. Uiteraard moet u nog wel aan de slag binnen uw organisatie om de acties uit uw Plan van Aanpak uit te voeren!

Cursusmateriaal

Voor de workshop hoeft u niets voor te bereiden of mee te nemen. De arbeidsrisico’s van uw organisatie worden geïnventariseerd met de vragenlijsten uit ZorgRie. Het is wel belangrijk dat de deelnemer aan de workshop op de hoogte is van de arbo-situatie binnen de organisatie.

 

ZorgRie wordt gedurende de workshop ter beschikking gesteld, u hoeft daarom geen abonnement op ZorgRie af te nemen.

 

Vragen?

U kunt uiteraard ook contact opnemen met de ZorgRie helpdesk voor vragen over de workshop voor kleine zorginstellingen: 055-538 34 15.