SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar agenda

Uitnodiging 23 oktober 2018: werksessie Publiekscampagne ‘Ik zorg’

In november start een publiekscampagne om meer mensen te interesseren voor een baan in zorg en welzijn. Voorafgaand daaraan organiseert het ministerie van VWS een bijeenkomst om te bespreken hoe de landelijke campagne en de communicatie- en HR-activiteiten van een instelling elkaar optimaal kunnen versterken. Kom je ook?

Publiekscampagne ‘Ik zorg’

De sector Zorg en Welzijn heeft ­de komende jaren veel extra mensen nodig. Het is belangrijk dat meer mensen kiezen voor een loopbaan in zorg of welzijn en deze ook blijven voortzetten. Vanuit jouw rol is het je dagelijkse missie om te zorgen voor voldoende medewerkers voor je organisatie. Met het Actieprogramma Werken in de Zorg beoogt het ministerie – in samenwerking met andere partijen – je werk zoveel mogelijk te ondersteunen met een landelijke en regionale aanpak. Dit doen we onder andere met extra middelen voor het opleiden van medewerkers. Daarnaast en belangrijk voor deze werksessie is de start van de campagne ‘Ik zorg’.

Werksessie HR

Tijdens de werksessie hoor je meer over de publiekscampagne – onder meer van campagnebureau PublicisOne – en staan we gezamenlijk stil bij de mogelijkheden ervan. De campagne biedt mogelijkheden om binnen eigen communicatie-activiteiten in te passen en andersom is er ruimte om vanuit instellingen de campagne te voeden. Bovendien zijn er naast communicatie ook andere manieren om mensen te helpen richting een baan in zorg en welzijn. Denk aan loopbaanoriëntatie en het beter organiseren van de regionale arbeidsmarkt.

Speciaal voor communicatie- en HR-specialisten

 

De bijeenkomst is gericht op communicatie- en HR-medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen die zich bezighouden met het interesseren en werven van mensen voor een loopbaan in zorg en welzijn.

Ochtend of middag centraal in het land

De werksessie vindt plaats op dinsdag 23 oktober in Het Muntgebouw in Utrecht en duurt drie uur. Er zijn twee tijdstippen waarop je kunt instappen. ’s Morgens om 09.30, de bijeenkomst eindigt dan om 12.30 en na afloop is er lunch. Of ’s middags om 13.30, de bijeenkomst eindigt dan om 16.30 met een drankje. Deelnemers aan de middagsessie zijn natuurlijk van harte welkom om vooraf de lunch te komen gebruiken.

 

Meld je snel aan!

Er is een maximaal aantal plaatsen, dus meld je snel aan om van een plek verzekerd te zijn. Dat kan via deze link.
Hopelijk tot 23 oktober!

 

Actieprogramma Werken in de Zorg
Lieke Offringa
Geert Jan Buisman