SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar agenda

Webinar ‘Verantwoord Opdrachtgeverschap voor Gezond en Veilig Werken’

Uit onderzoek van TNO (in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) blijkt dat het begrip verantwoord opdrachtgeverschap redelijk bekend is onder opdrachtnemers in Nederland, maar dat de door opdrachtnemers gewenste maatregelen en acties van opdrachtgevers op het terrein van gezond en veilig werken nog achterlopen. Vooral in de betrokkenheid van opdrachtgevers tijdens de uitvoering en het betrekken van opdrachtnemers in de ontwerpfase van opdrachten, valt veel winst te behalen.

Verantwoord opdrachtgeverschap

Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering. Wil je weten hoe jij jouw rol als opdrachtgever of als opdrachtnemer ten aanzien van gezond en veilig werken kan verbeteren? Meld je dan nu aan voor het webinar! Tijdens het webinar is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Maak een goede start in je volgende project zowel in de rol van opdrachtgever als in de rol van opdrachtnemer door je te laten inspireren met dit webinar.

Sprekers

In het webinar komen drie sprekers aan het woord:

 

  1. Martine van Egmond (TNO) 
    Martine was betrokken bij het onderzoek ‘Monitor Verantwoord Opdrachtgeverschap gezond en veilig werken’. Zij zal de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek toelichten.
  2. Henk van Vulpen (Rijksvastgoedbedrijf) 
    Henk heeft onder meer de ‘Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers’ ontwikkeld. Hij geeft zijn visie en praktische tips over de rol van opdrachtgever in relatie tot opdrachtnemers.
  3. Michel Langhout (Bam Infra) 
    Michel was betrokken bij het project Sluiskiltunnel en vertelt wat dit project zo’n succes heeft gemaakt. Bij dit project leverden de opdrachtgever en de bouwcombinatie een uitzonderlijke prestatie door de Sluiskiltunnel vijf weken eerder dan gepland op te leveren, binnen budget, zonder claims of restpunten en met uitstekende kwaliteits- en veiligheidsresultaten.

Meer achtergrondinformatie over verantwoord opdrachtgeverschap is te vinden op Arboportaal.

Inschrijven

Het webinar is interactief; dat wil zeggen dat er tijdens de uitzending vragen gesteld kunnen worden, die aan het einde beantwoord worden. Je hebt hiervoor een toegangslink nodig: Meld je hier aan om een toegangslink te ontvangen!