SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar agenda

Uitnodiging programma bijeenkomst Actie programma Weer Thuis

 

Wat is er bereikt met actieprogramma Weer Thuis!? Waar lopen gemeenten, corporaties en zorg/opvang-aanbieders tegenaan? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de bijeenkomst “Verder met beschermd wonen en maatschappelijke opvang; hoe krijgen we de uitstroom op gang”.

 

De dag bestaat uit een ochtend- en middagprogramma en is een initiatief van partijen achter het programma Weer Thuis! en Platform31 van het experiment Weer thuis in de wijk. Het ochtendprogramma is met name interessant voor bestuurders. Het ochtend en middag gedeelte is geschikt voor middenkader en beleidsadviseurs.

Actieprogramma Weer Thuis!

Weer ‘thuis wonen’ in de wijk na problemen. Het was de inzet van het rapport van de commissie Dannenberg. De uitvoering is weerbarstiger dan de theorie – en uitstroom slaagt onvoldoende. Daarom – is het actieprogramma Weer Thuis! gestart vanuit de betrokken brancheorganisaties. Dit programma richt zich op bestuurders. In deze bijeenkomst worden de resultaten van het programma gepresenteerd. Slimmer samenwerken staat centraal.

Experiment Weer thuis in de wijk

Daarnaast is Platform31 het experiment Weer thuis in de wijk gestart. Hierin experimenteren gemeenten, corporaties en zorgaanbieders om de woonopgave beter in beeld te krijgen, hun samenwerking te verbeteren en randvoorwaarden in de wijk te ontwikkelen. Platform 31 verzorgt een eindpresentatie van hun programma en is verantwoordelijk voor de workshops in de middag.