SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar agenda

FWG organiseert trendsessie over de ggz

 

Trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’

In het trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’ , zijn vijf opvallende bewegingen beschreven, met als gemene deler: zorg die steeds meer maatwerk is, die zich richt op wat voor de unieke persoon de beste uitkomst is. Daarbij groeit de overtuiging dat het systeem niet langer leidend is, en zeker niet belemmerend mag zijn bij het bieden van goede zorg. Grenzen tussen organisaties, branches en lijnen vervagen: er wordt volop ‘ontschot’ en ook financiële structuren zijn niet meer heilig. De gezondheidszorg verbreedt en raakt steeds meer aan welzijn en volksgezondheid. Tegelijkertijd komt de zorg naar voren als sterk innovatieve sector, volop in ontwikkeling.

 

Trendsessie ggz

Dinsdag 30 januari organiseert FWG een trendsessie speciaal gericht op de geestelijke gezondheidszorg. In deze sessie gaat het onder andere over het ‘vastlopen van het systeem’, de toepassing van technologie, personalised health, de discussies rondom transparantie en kwaliteit (ROM), de overgang van hoofdbehandelaarschap naar regiebehandelaar, het toenemend gebruik van ervaringsdeskundigheid, de arbeidsmarktagenda 2025 én de effecten van deze ontwikkelingen op (toekomstige) functies, taken en rollen. Een must voor bestuurders, managers en HR professionals!

 

(Bron: www.fwg.nl)