SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar agenda

Online minicollege ‘Inzetbaarheid als Service!’

Herman Evers neemt je in een uurtje mee in een nieuwe zienswijze rondom eigenaarschap van inzetbaarheid. Herman is geïnspireerd geraakt door architect en duurzaamheidsondernemer Thomas Rau. In de visie van Rau betaalt de klant voor de service en wil hij geen eigenaar worden van de producten die deze service voortbrengen.

 

In dit minicollege gaat het over eigenaarschap van inzetbaarheid, waarin Herman werken niet alleen ziet als een organiseer- en leerproces. Hij ziet vooral ook de werkenden als leveranciers van hun inzetbare mogelijkheden zoals kennis, vaardigheden, talent en karakter die nodig zijn voor een waarde creatie ten behoeve van de klant.

Eigendom > Eigenaar > Eigenwijs

In een bijzondere methode geeft Herman werknemers het Eigendom over duurzaam inzetbaar zijn terug. Het gaat over de manier waarop werknemers in hun arbeidzame leven slimmer en effectiever met het Eigenaarschap van hun eigen productiemiddelen omgaan. Daardoor kunnen zij een Eigenwijsheid ontwikkelen die hen in staat stelt een leven lang inzetbaar te zijn voor werk.

Herman beschouwt die inzetbaarheid voortaan als een service in plaats van een verplicht voortvloeiend onderdeel uit de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst lijkt hem eerder een georganiseerd probleem, omdat de nadruk sterk ligt op het juridisch contract terwijl het zo belangrijke sociaal contract ontbreekt. Hierin vult hij een gat op. Hij werkt een hernieuwde contractering tussen werkgever en werknemer uit in de vorm van een arbeids- en inzetbaarheidscontract over wie nu het eigendom bezit van de inzetbaarheid en wat de consequenties zijn van iets in eigendom hebben.

Voor wie is dit interessant?

Voor alle personen in je organisatie die betrokken zijn bij het thema verzuim en inzetbaarheid, waaronder HR, P&O, OR, beleidsmakers, arbeidsdeskundigen, casemanager, etc.