SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar agenda

Online college uit de praktijk ‘Grip op de WGA’

Enige tijd geleden heeft Marjan Wedemeier, teamleider WZH Werk & Begeleiding Afdeling P&O, in één van de cocreatiegroepen van Vernet verteld over hoe zij omgaat met het proces rondom de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en dan in het bijzonder gericht op de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Hier werd door de deelnemers zo enthousiast op gereageerd, dat Vernet haar gevraagd heeft of zij dit via een online college wil delen.

Waarom zou je de uitstroom richting WGA beheersen?

Er zijn meerdere belangen, waaronder het financiële belang voor de werkgever en hoe doen andere organisaties het op dit vlak (benchmark). Ook de (ex) medewerker heeft een belang, waarbij uitstroom naar WGA niet altijd het beste of meest logische scenario is. Wat kun je dan doen als werkgever. In haar functie zit Marjan tussen bedrijf en verzekeraar en is zij zich bewust van de risico’s en kosten die de uitstroom richting WGA met zich meebrengt. Zowel voor eigenrisicodragers als voor organisaties die zich hiervoor verzekerd hebben.

 

Haar aanpak middels het door haar zelf ontwikkelde WGA Beheersdocument geeft naast structuur aan het proces, ook inzichtgevende managementrapportages. Hierdoor weet je bijvoorbeeld hoe groot de schadelast is ten opzichte van de verzekeringspremie. En wat is de verzekeringspremie ten opzichte van de UWV-premie.

 

Opmerking: wanneer je niet eerder een online college hebt gevolgd, adviseert Vernet tijdig het systeem te testen