SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar agenda

Symposium over veiligheidskwesties en risicomanagment in de ggz (door Mark Two Academy)

Op vrijdag 19 januari 2018 praten behandelaars, bestuurders en ervaringsdeskundigen tijdens het Nationaal Symposium over Veiligheidskwesties en Risicomanagement over een aantal indringende veiligheidsvraagstukken in de ggz. Hulpverleners in de ggz krijgen tijdens het symposium tips en adviezen hoe veiligheidsrisico’s te onderkennen en incidenten te voorkomen. Tevens vragen de sprekers aandacht voor het omgaan met de gevolgen van een incident.

 

Het Nationaal Symposium over veiligheidskwesties in de ggz is primair bestemd voor zorgprofessionals in de ggz, w.o psychiaters, artsen in crisisteams, klinisch en GZ-psychologen, GZ-verpleegkundigen/SPV-ers en ervaringsdeskundigen. Het symposium is daarnaast ook open gesteld voor bestuurders en managers in ggz-instellingen, leden van Raden van Toezicht, beleidsmakers bij gemeenten, wethouders Sociaal Domein en/of Volksgezondheid, staffunctionarissen bij GGD’s, stafleden IGZ, leden van familie- of cliëntenraadsleden en andere geinteresseerden.

 

Dit symposium wordt georganiseerd door Mark Two Academy.

Meer informatie

In de uitnodiging vindt u meer algemene informatie over het programma, de inschrijving, annulering en accreditatie.