SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar agenda

Minicollege ‘Inzetbaarheid als service’

 

Inzetbaarheid als service. In een halfuur neemt Herman Evers je mee over het teruggeven van het Eigendom van duurzame inzetbaarheid aan de medewerker. Hoe kunnen zij slimmer en effectiever met het Eigenaarschap van hun eigen productiemiddelen omgaan, waardoor zij Eigenwijsheid kunnen ontwikkelen die hen in staat stelt een levenslang inzetbaar te zijn.

 

Het online minicollege

Herman Evers neemt je in een halfuurtje mee in een nieuwe zienswijze rondom eigenaarschap van inzetbaarheid. Herman en Gaston Dollevoet zijn geïnspireerd geraakt door architect en duurzaamheidsondernemer Thomas Rau. In de visie van Rau betaalt de klant voor de service en wil hij geen eigenaar worden van de producten die deze service voortbrengen.

In dit minicollege gaat het over eigenaarschap van inzetbaarheid, waarin Gaston en Herman werken niet alleen zien als een organiseer- en leerproces. Ze zien vooral ook de werkenden als leveranciers van hun inzetbare mogelijkheden zoals kennis, vaardigheden, talent en karakter die nodig zijn voor een waarde creatie ten behoeve van de klant.

 

Eigendom > Eigenaar > Eigenwijs

In een bijzondere methode geven Gaston en Herman werknemers het Eigendom over duurzaam inzetbaar zijn terug. Het gaat over de manier waarop werknemers in hun arbeidzame leven slimmer en effectiever met het Eigenaarschap van hun eigen productiemiddelen omgaan. Daardoor kunnen zij een Eigenwijsheid ontwikkelen die hen in staat stelt een leven lang inzetbaar te zijn voor werk.

 

Gaston en Herman beschouwen die inzetbaarheid voortaan als een service in plaats van een verplicht voortvloeiend onderdeel uit de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst lijkt hen eerder een georganiseerd probleem, omdat de nadruk sterk ligt op het juridisch contract terwijl het zo belangrijke sociaal contract ontbreekt. Hierin vullen zij een gat op. Ze werken een hernieuwde contractering tussen werkgever en werknemer uit in de vorm van een arbeids- en inzetbaarheidscontract over wie nu het eigendom bezit van de inzetbaarheid en wat de consequenties zijn van iets in eigendom hebben.