SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar agenda

Landelijke Werkdag Zorgpact 2017

Samen de beste zorg bieden door goed opgeleide en deskundige professionals. Dat is de ambitie van Zorgpact. Daartoe stimuleert het Zorgpact overal in het land regionale samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden, om zo onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. De Landelijke Werkdag Zorgpact 2017 staat in het teken van de resultaten die deze samenwerkingen hebben behaald, de lessen die ze daarvan geleerd hebben én de ambities die ze hebben om nog meer uit die samenwerking te halen.

 

Voor wie?
Iedereen die een bijdrage levert of wil leveren aan de beste zorg door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals is van harte welkom op de Landelijke Werkdag Zorgpact 2017.

 

Programma
10.00 – 10.30 uur             Ontvangst en registratie deelnemers
10.30 – 11.00 uur             Opening en welkom
11.15 – 15.15 uur             Aan de slag! – bekijk, bespreek en beleef
15.30 – 16.00 uur             Afsluiting
16.00 – 16.30 uur             Netwerkborrel

 

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de ins en outs van deze dag en de workshops  op http://www.landelijkewerkdagzorgpact.nl/