SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar agenda

Aan de slag met werkdruk en regeldruk

Op donderdag 19 april 2018 organiseert O&O-fonds GGZ de jaarlijkse landelijke P&O-/OR-dag. In een aantal actieve werksessies ontwikkelt u tijdens de bijeenkomst een aanzet van een plan voor de vermindering van werkdruk en/of regeldruk in uw organisatie.

 

Werkdruk en regeldruk zijn actuele thema’s in de ggz. Externe regeldruk door de verschillende wetten en de eisen die inkopende partijen stellen aan kwaliteit, controle en verantwoording heeft een directe invloed op de interne regeldruk en een negatief effect op het werkplezier. Het gevoel dat er onevenredig veel tijd besteed moet worden aan administratieve taken, de druk op de personele bezetting en belemmeringen van automatiseringssystemen leiden ertoe dat medewerkers een hogere werkdruk ervaren. Reden voor de cao-partijen in de ggz om zich in te zetten voor vermindering van de werkdruk en regeldruk.

 

Voldoe aan de cao-afspraak

Organisaties in de ggz moeten volgens afspraken uit de cao-preambule uiterlijk op 1 juli 2018 samen met de ondernemingsraad een plan hebben ontwikkeld met effectieve maatregelen om werkdruk en/of regeldruk te verminderen. We beloven u tijdens de P&O-/OR-dag inspirerende lezingen en interactieve sessies waarin u samen met collega’s concreet aan de slag gaat met het verminderen van werkdruk en regeldruk in uw eigen organisatie. Na afloop van de dag gaat u naar huis met een aanzet voor een plan voor uw eigen organisatie, waarmee u een flinke stap heeft gezet richting de cao-afspraak die vanaf 1 juli geldt. Alle reden om zich direct in te schrijven.

 

Samen aan de slag met eigen case

Om dit plan succesvol vorm te geven, is een goede samenwerking essentieel. We raden organisaties sterk aan om zich tijdens de bijeenkomst te laten vertegenwoordigen door in ieder geval een P&O-/HR-manager of -medewerker en een OR-lid. Ook stimuleren we de deelname van een teammanager als waardevolle aanvulling op dit team. Samen ontwikkelt u aan de hand van een gezamenlijk ingebrachte praktijkcase een aanzet voor een plan voor uw eigen organisatie, belicht vanuit werkgevers- en werknemersperspectief. De samenwerking versterkt dit proces en geeft perfecte handvatten om tijdens de uitvoeringsfase gezamenlijk door te pakken.

 

Voor wie?

Deelname is mogelijk voor P&O-/HR-managers en -medewerkers, OR-leden en teammanagers uit de ggz. Deelname van minimaal één vertegenwoordiger vanuit P&O-/HR en één afgevaardigde namens de OR is sterk aan te raden.