SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar agenda

Landelijke P&O en OR-dag van O&O-fonds GGZ 2018

Veel werknemers in de ggz-sector ervaren een hogere werkdruk en minder werkplezier door de grote administratieve lastendruk die op hen rust. Een belangrijke kwestie en daarom het centrale thema tijdens de jaarlijkse P&O- en OR-dag 2018.

 

Gedurende deze dag wordt ingegaan op hoe je als organisatie kan zorgen voor het actief terugdringen van werk- en regeldruk. Laat u op deze dag inspireren en ga na afloop naar huis met een eerste opzet van een plan om werk- en/of regeldruk in uw eigen organisatie aan te pakken.

 

Noteer hem vast in de agenda: de jaarlijkse P&O- en OR-dag van O&O-fonds GGZ op donderdag 19 april 2018.

 

Terugdringen regeldruk

De verschillende wetten, als de Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet, en eisen die inkopende partijen als zorgverzekeraars, gemeenten, en het ministerie van Veiligheid en Justitie stellen aan kwaliteit, controle en verantwoording binnen de ggz-sector, leiden tot een grote administratieve lastendruk. Dit blijkt onder een groot aantal werknemers in de ggz-sector een negatieve invloed te hebben op de ervaren werkdruk en hun werkplezier te ondermijnen.

 

Terugdringen van werkdruk

 

De cao-partijen in de ggz zetten zich in voor vermindering van de werk- en regeldruk en hebben O&O-fonds GGZ een faciliterende en aanjagende rol gegeven in het ontwikkelen en aanbieden van beschikbaar materiaal en methoden. Daarom zet O&O-fonds GGZ deze kwestie centraal tijdens de landelijke P&O- en OR-dag 2018. Verwacht inspirerende lezingen en interactieve sessies waarin de eerste opzet voor een plan van aanpak om regel- en werkdruk te verminderen vorm krijgt.

 

Maatwerk

Omdat elke organisatie anders is, is er niet één vaste aanpak om dit probleem tegen te gaan en is maatwerk vereist. Daarom vraagt O&O-fonds GGZ deelnemers voorafgaand aan de P&O- en OR-dag een specifieke casus in te dienen. Deze casussen worden meegenomen in de voorbereiding van het programma van de dag, zodat men na afloop met iets concreets naar huis gaat om op terug te grijpen wanneer men met dit plan verder gaat binnen de eigen organisatie.

 

Voor wie?

De P&O- en OR-dag 2018 wordt speciaal georganiseerd voor P&O-medewerkers, OR-leden en teammanagers van ggz-instellingen.

 

Save the date

Noteer de datum vast in de agenda. Hou deze website in de gaten voor meer informatie en inschrijfmogelijkheden.