SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar agenda

Eerste leernetwerk Aanpak Organisatieklimaat ggz

De acht deelnemende ggz-organisaties wisselen tijdens dit leernetwerk hun ervaringen en vraagstukken zoals borging uit omtrent de Aanpak Organisatieklimaat ggz. Per organisatie zijn de deelnemende teams en medewerkers uitgenodigd, evenals andere geïnteresseerden uit de organisatie.

 

Daarnaast komt een projectleider van de VeiligPlus-aanpak (aanpak organisatieklimaat gehandicaptenzorg) vertellen over zijn ervaringen. De VeiligPlus-aanpak is iets uitgebreider dan de Aanpak Organisatieklimaat ggz, maar in de kern wel hetzelfde. En qua thema zoomt de VeiligPlus-aanpak in op ‘veiligheid’ waar de deelnemende ggz-organisaties meerdere thema’s de revue laten passeren.

 

Een verslag van de bijeenkomst wordt later via deze website gepubliceerd.