SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar agenda

Documentaire ‘Brand’, met nabespreking

Op 20 februari bent u van harte welkom bij de vertoning van ‘Brand’ – een documentaire over de brand die in 2016 uitbrak in jongerenbehandelcentrum De Schar. Na de documentaire is er een nabespreking waar volop ruimte is om vragen te stellen en actief met elkaar in gesprek te gaan over brandveiligheid en het managen van veiligheid bij calamiteiten.

Op De Schar wonen jongeren met een (licht)verstandelijke beperking met complexe gedragsproblematiek. Respect, veiligheid en vertrouwen zijn de uitgangspunten in de behandeling. Deze worden door de brand op de proef gesteld. Hoe schat je als hulpverlener risico’s in en hoe maak je een organisatie fit genoeg om in geval van een calamiteit het goede te doen? Hoe ga je om met een kwetsbare doelgroep in geval van zo’n calamiteit? En hoe moet een organisatie zich inrichten om medewerkers, bewoners en hulpdiensten voor te bereiden op eventuele calamiteiten? Kortom: welke lessen kunnen we leren uit de brand?

Programma 20 februari 2018

13:00 – 13:30    Inloop, koffie en thee
13:30 – 13:50    Opening, programma NBBZ / De Zorg Brandveilig
13:50 – 14:00    Inleiding op de film – Ineke Huibregtsen, directeur Prinsenstichting
14:00 – 14:45    Vertoning van documentaire ‘Brand’
14:45 – 15:00    Pauze
15:00 – 15:55    Zaaldialoog over ‘Brand’ en brandveiligheid – Ineke Huibregtsen, directeur Prinsenstichting, drs. Nico Kaptein, manager Onderzoek & Advies, COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
15:55 – 16:00    Afsluiting
16:00 – 16:30    Drankje na afloop

 

Aanmelden

Deze bijeenkomst is voor medewerkers in de zorg. Inschrijvingen van particulieren, media, advies-/trainingsbureaus of andere commerciële partijen zullen vervallen. Mail bij twijfel naar info@dezorgbrandveilig.nl. Omdat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, vragen we u om uitsluitend in te schrijven als u echt van plan bent te komen.

 

Over De Zorg Brandveilig

Deze bijeenkomst is een onderdeel van het programma De Zorg Brandveilig, een initiatief van Brandweer Nederland en ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ).