SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Inspiratie voor zorgprofessionals belangrijker dan ooit

Je loopt gaten dicht, deelt je kennis, helpt, zorgt, troost, administreert, kookt of maakt roosters compleet. Ze zeggen dat je bevlogen bent, begaan. Met de patiënt, met collega’s, met de weg die je bent ingeslagen. Je bent trots op je werk. Omdat je echt iets voor een ander kunt betekenen.

 

Er is zoveel mogelijk!

Maar soms kraakt het. Omdat het in deze coronacrisis wel erg veel was. Omdat je jezelf te lang in de wachtkamer hebt laten zitten. Of omdat je eens iets anders wilt. Misschien blijf je dit werk nog tien jaar doen, maar misschien hoeft dat niet. Wanneer neem je als zorgprofessional weer even de tijd om serieus na te denken over je carrière? Een andere doelgroep, afdeling of nieuw zorgdomein… Een specialisatie of functiewissel…. Er is nog veel meer mogelijk in de zorg.

Persoonlijke werkperspectieven

Start eens met zorginspirator.nl. Het is een onafhankelijk, online platform van de sector. Speciaal voor mensen die bezig willen zijn met hun toekomst in de zorg. Na het beantwoorden van een aantal basisvragen, krijg je snel inzicht in jouw persoonlijke werkperspectieven. Dichtbij en verder weg. Inclusief directe koppelingen naar opleidingen en vacatures. In heel Nederland. Of in je regio. Net wat je wilt.

Snel, objectief en onafhankelijk inzicht

Op zorginspirator.nl kun je actief aan de slag met je toekomst. Je krijgt er snel, objectief en onafhankelijk inzicht in jouw loopbaanmogelijkheden. Dichtbij en verder weg. Inclusief tips, suggesties en directe koppelingen naar opleidingen en zorgvacatures die voor jou persoonlijk worden geselecteerd. Ook ontdek je het toekomstprofiel van elk van de beschreven functies. Zo kun je zien hoe jouw baan er in de toekomst uit komt te zien.

Alle werkgerelateerde info bij elkaar

Binnen zorginspirator.nl kun je bovendien in een beveiligde Mijn-omgeving ook je cv opslaan, diploma’s uploaden, gratis je BIG-registratie bijhouden en POP-plannen maken. Superhandig natuurlijk, al jouw werkgerelateerde informatie bij elkaar.

Ruim drie miljoen beschikbaar voor basisopleidingen werknemers

Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma Tel mee met Taal subsidie beschikbaar voor werkgevers die investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid op het werk. Werkgevers kunnen vanaf dinsdag 1 juni aanvragen indienen voor hun personeel. Er is deze ronde, die tot en met eind juni duurt, ruim drie miljoen euro beschikbaar.

 

In 2021 trekt het kabinet vanwege de coronamaatregelen zes miljoen euro extra uit voor het aanbieden van basisopleidingen aan werknemers, waarmee het totaalbedrag voor 2021 op 8,8 miljoen euro uitkomt. Begin dit jaar vroegen werkgevers al voor ruim 5,5 miljoen euro subsidie aan bij Tel mee met Taal, dat een initiatief is van de ministeries van OCW, BZK, VWS en SZW.

Voordelen

Onderzoek toont aan dat investeren in basisvaardigheden op de werkvloer verschillende voordelen heeft, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zij zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Voorwaarden

Een subsidieaanvraag mag maximaal €125.000 bedragen en er is sprake van een eigen bijdrage door de werkgever. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de kosten. De eigen bijdrage van de werkgever is 33%. Bedrijven kunnen de subsidie ook inzetten voor ZZP’ers die voor het bedrijf werken. Dit geldt eveneens voor andere werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke arbeidsplaatsen, beschut werk en arbeidsmigranten. De subsidie geldt ook voor werknemers in Caribisch Nederland.

Online vragenuurtje

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Voor iedereen die meer wil weten over de werkgevers subsidie van Tel mee met Taal, organiseert DUS-i i.s.m. het Expertisepunt Basisvaardigheden op dinsdag 8 juni van 13.00 tot 14.00 uur een vragenuurtje over de subsidieregeling. Het vragenuurtje vindt plaats via MS Teams. Aanmelden kan via info@basisvaardigheden.nl.

Meer informatie

Meer informatie over Tel mee met Taal en de subsidieregeling is te vinden op: www.telmeemettaal.nl

Voor alle vragen m.b.t. de subsidieregeling kan contact worden opgenomen met DUS-i via www.dus-i.nl/contact

Betere zorg, meer werkplezier en werken aan je eigen ontwikkeling? Werk aan kennisdeling!

Tijdens twee inspirerende webinars namen professionals van GGZ Noord-Holland-Noord en GGZ Delfland hun collega’s uit de sector mee in hun aanpak van kennisdeling. Actief kennis delen komt de kwaliteit van zorg ten goede, maar vooral ook het werkplezier en de ontwikkeling van medewerkers in de ggz.

GGZ Noord-Holland-Noord

GGZ Noord-Holland-Noord heeft met subsidie van het O&O-fonds expertnetwerken opgericht om onderling kennis met elkaar te kunnen delen. Deze expertnetwerken hebben een groot bereik binnen de organisatie en de betrokkenheid van medewerkers is hoog. De organisatie is er dan ook trots op dat de netwerken goed gevonden worden en dat medewerkers hun kennis kunnen door ontwikkelen en gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Volgens Sandra Bakker (lead-expert) is het aantrekkelijk om deel te nemen, vanwege de inhoud en de samenwerking met collega’s. ‘In het kennisnetwerk worden ook nieuwe visies ontwikkeld op behandelmethoden en je kunt veel betekenen binnen je organisatie. We bereiken met onze ideeën ook de Raad van Bestuur’, aldus Sandra. De kennisnetwerken faciliteren het delen van kennis en maken het doelgerichter. En naast het verbeteren van de primaire zorg, dragen de kennisnetwerken ook bij aan de ontwikkeling van medewerkers. Op deze manier kun je echt iets betekenen, voor zowel collega’s als voor cliënten. GGZ Noord-Holland Noord heeft 27 expertnetwerken opgericht met elk 3 tot 4 leadexperts. Iedereen binnen de organisatie is aangesloten bij een van de expertnetwerken.

 

De presentatie van GGZ Noord-Holland-Noord is te bekijken onder downloads.

 

Wil je meer weten over de expertnetwerken? Neem dan contact op met Sonja van Rooijen s.vanrooijen@ggz-nhn.nl

GGZ Delfland – Fit op Weg Poli

Het doel van de Fit op Weg Poli is meer tevredenheid bij patiënten en bij medewerkers door slimmer te werken. Het is een voorbeeld van innovatie voor betere kwaliteit die tevens de samenwerking, kennisdeling en het werkplezier vergroot. Medewerkers ervaren meer werkplezier omdat zij meer samen doen en taken en verantwoordelijkheden met elkaar delen. Tijdens het innovatie-uur denken alle professionals mee en worden zij gestimuleerd om met ideeën te komen, zodat ze samen een steeds betere behandeling kunnen neerzetten. GGZ Delfland legt de focus op het blijven leren en ontwikkelen en ze staan open voor verandering. Deze aanpak borgt de betrokkenheid van medewerkers. Er is binnen GGZ Delfland een meedenkcultuur ontstaan waar veranderingsgericht werken als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

 

De presentatie van GGZ Delfland is te bekijken onder downloads.

 

Wil je meer weten over kennisdeling bij de Fit op Weg Poli van GGZ Delfland, neem dan contact op met Jasper de Haan j.dehaan@ggz-delfland.nl of met Suzanne van Hees S.vanHees@ggz-delfland.nl

 

Heb je het webinar niet kunnen bijwonen, maar wil je deze terugkijken?
Dat kan via onderstaande links:

Webinar 1 (professionals)
Webinar 2 (organisatie)

O&O-fonds GGZ organiseert webinars over kennisdeling in de Week van de Psychiatrie

Een intern kennisnetwerk biedt uitkomst om collega’s te leren kennen, inspiratie op te doen en nieuwe werkwijzen toe te passen. Deze vorm van kennisdeling draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van zorgprofessionals, meer werkplezier en een hogere kwaliteit van zorg. Hoe zet je als professional een intern kennisnetwerk op? En hoe faciliteer je als zorginstelling professionals bij het optuigen ervan? O&O-fonds GGZ organiseert over dit onderwerp twee webinars op 25 maart, tijdens de Week van de Psychiatrie. Hierin delen meerdere zorgprofessionals hun praktijkvoorbeeld.

 

Tijdens de twee webinars worden succesvolle praktijkverhalen gedeeld. Wat was het doel, welke aanpak is gehanteerd en welke resultaten zijn behaald? Deelnemers kunnen daarnaast actief meedoen door vragen te stellen aan de sprekers via de chat en te reageren op stellingen. Het ene webinar is speciaal voor professionals, de andere voor de organisaties (directie, HR, OR, beleidsmakers en opleiders).

Webinar voor professionals

Datum, tijd en locatie: donderdag 25 maart, 11.00 – 12.00 uur, online

 

Voor wie: professionals die samen met collega’s kennisdeling binnen de organisatie naar een hoger plan willen brengen en benieuwd zijn hoe jij zelf kunt starten met kennisdeling.

 

Tijdens het webinar beantwoorden we onder andere de volgende vragen:

  • Wat is een kennisnetwerk en welke vormen zijn er?
  • Hoe kun jij zelf starten met kennisdeling?
  • Wat mag je van je werkgever verwachten bij het oprichten van een kennisnetwerk?
  • Hoe draagt kennisdeling bij aan betere zorg?
  • Hoe draagt kennisdeling bij aan jouw ontwikkeling en werkplezier.

Meld je aan voor deze webinar

Webinar voor organisaties

Datum en tijd: donderdag 25 maart, 14.00 – 15.00 uur, online

 

Voor wie: mensen die zich bezighouden met het beleid binnen GGZ-instellingen: directie, beleidsmakers, leidinggevenden, medewerkers innovatie, opleiders, HR-medewerkers en OR-leden.

 

Tijdens het webinar beantwoorden we onder andere de volgende vragen:

  • Wat levert kennisdeling op voor jouw organisatie?
  • Hoe organiseer je kennisdeling in en hoe betrek je professionals hierbij?
  • Hoe draagt kennisdeling bij aan meer instroom, kortere wachtlijsten en lagere werkdruk?

Meld je aan voor deze webinar

Over O&O GGZ Fonds

O&O-fonds GGZ helpt organisaties om medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg optimaal te laten functioneren, zodat zij zo goed mogelijk zorg kunnen bieden. Het fonds stimuleert en ondersteunt projecten die te maken hebben met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden. Ze bieden kennis, inspiratie en financiële mogelijkheden voor projecten die de sector verder kan helpen.

 

Factsheet ziekteverzuim in de ggz vierde kwartaal 2020

Vernet verzamelt de verzuimgegevens van organisaties in de sector zorg en welzijn. De highlights van de ontwikkelingen in het verzuim in de ggz zijn in een nieuwe factsheet gepubliceerd.

De factsheet geeft inzicht in:

het verzuimpercentage in de ggz;
de meldingsfrequentie in de ggz;
het verzuimpercentage naar duurklasse in de ggz;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per branche;
het verzuimpercentage voortschrijdend per branche.

Vierde kwartaal 2020: Verzuimpercentage licht gestegen, grootste toename in duurklasse 15 t/m 91 dagen

In het vierde kwartaal van 2020 is het verzuimpercentage van de Geestelijke Gezondheidszorg 6,51. Dit is hoger dan een jaar geleden, toen lag het verzuimpercentage op 6,47. Over heel 2020 komt het verzuimpercentage uit op 6,19, waarmee het nagenoeg gelijk blijft aan 2019 (6,20).

Grootste stijging in duurklasse 15 t/m 91 dagen

In duurklasse 92 t/m 365 is het verzuim ligt toegenomen met 5%. De stijging in duurklasse 15 t/m 91 dagen is het grootst (13%). Dit in tegenstelling tot het verzuim in duurklasse 1 t/m 14 dagen waar het verzuim ten opzichte van vorig jaar gedaald is met 14%.

Verzuim naar leeftijdsklassen

Hoewel het totale verzuim min of meer gelijk blijft, zien we een stijging bij de jongste werknemers en een daling bij de oudste. In de hoogste leeftijdsgroep (56 jaar en ouder) is het verzuim gedaald van 8,29 naar 8,08. Het verzuim onder werknemers van 56 jaar en ouder blijft echter nog steeds het hoogst (8,08).

Regio midden laagste verzuim, regio zuid toename in verzuim

In de regio Midden daalt het verzuim het meest, terwijl het in regio Zuid het meest toeneemt. De meldingsfrequentie is in alle regio’s lager dan vorig jaar. De meldingsfrequentie ligt op het laatste punt ooit (1,01). Deze daling is in 2020 terug te zien in alle leeftijdsklassen. De gemiddelde duur is ten opzichte van vorig jaar met 5 dagen gestegen naar 27,6 dagen en is daarmee op het hoogste punt dat gemeten is.

Meer instroom dan uitstroom

Het percentage instroom is in 2020 met 6,8 hoger dan in 2019 toen het uitkwam op 6,5. Dat is vooral toe te schrijven aan de instroom van de jongste werknemers (25 jaar en jonger). Daarnaast is het percentage uitstroom gedaald van 5,9 naar 5,6. Daarbij valt op dat de uitstroom van werknemers ouder 56 flink is toegenomen (van 22,4 in 2019 tot 26,2 in 2020).

Zorgbreed verzuimpercentage gestegen

Ten opzichte van 2019 is het verzuimpercentage zorgbreed gestegen van 6,14 naar 6,83 in 2020. Binnen alle branches is een stijging waar te nemen in het verzuim, behalve binnen de GGZ waar het vrijwel gelijk blijft.

Waak over uw jonge zorgmedewerkers; doe mee met de interventie

Hoe behoudt u jong zorgtalent? Grote kans dat dit vraagstuk ook leeft in uw ggz-instelling. Daarom werkt het O&O-fonds GGZ samen met IZZ aan een aanpak om jonge medewerkers te behouden. Twee ggz-instellingen kunnen deelnemen aan dit nieuwe project. Wilt u dit vraagstuk ook aanpakken binnen uw instelling? Dan kunt u zich hier aanmelden of uw vragen stellen.

Onderzoek

IZZ heeft onderzoek gedaan naar de gezondheid en welzijn van jongeren in de zorg. Hieruit blijkt dat jonge zorgmedewerkers steeds meer psychische zorg gebruiken. Ook ziet IZZ dat jongeren het werken in de zorg vaker als psychisch belastend ervaren en dat het verzuim in deze groep steeds groter wordt. Daarom heeft de organisatie in vijf gespreksrondes gezocht naar een geschikte interventie om jonge zorgmedewerkers mentaal gezond te laten werken.

Op drie niveaus

Uit de gespreksrondes zijn interventies gekomen op drie niveaus, namelijk op individueel niveau, op teamniveau en op organisatieniveau. De meest genoemde interventie op individueel niveau is een buddysysteem: een zogenaamde Kop(pel)coach (jonge medewerker gekoppeld aan ervaren collega met dezelfde functie). Op teamniveau is dat intervisie over de onderwerpen die uit de gesprekken naar voren komen, zoals werkplezier, werkdruk, veiligheid, loopbaanmogelijkheden, en samenwerking binnen het team. De interventie op organisatieniveau is een jongerenraad die onder meer het gesprek met het bestuur kan aangaan. Hierin wordt bijvoorbeeld dieper ingegaan op de visie van de organisatie en hoe deze past bij de visie van de jongeren.

Ook voor ervaren collega’s

Onderzoeker Irene Van der Fels van IZZ: ‘Deze drie worden geïntegreerd tot één interventie, want uit onderzoek weten we dat een integrale aanpak van deze drie niveaus het meest effectief is. Op deze manier heeft de interventie niet alleen een gunstig effect op de jonge zorgmedewerkers, maar ook op hun ervaren collega’s.’

Meer informatie of aanmelden?

Heeft u nog vragen over de interventie van IZZ of deelname aan dit project? Voor meer informatie kunt u terecht bij de onderzoekers van IZZ. Hun contactgegevens vindt u op deze pagina.

Meer informatie over het onderzoek dat IZZ heeft uitgevoerd vindt u in het originele artikel op deze pagina (alleen beschikbaar abonnees van Zorgvisie).

Hoeveel werknemers zijn er in 2020 in de ggz, hoeveel in 2030? Wordt het moeilijker of makkelijker om vacatures vervuld te krijgen? Antwoord op dat soort vragen zijn te vinden in het Prognosemodel Zorg en Welzijn.

 

Het prognosemodel is een online tool van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) waarmee landelijke en regionale partijen meer inzicht krijgen in verwachte tekorten aan personeel in de sector zorg en welzijn. Het nieuwe prognosemodel is gebaseerd op cijfers van 2020 en houdt ook rekening met coronascenario’s.

Dashboards

Op de dashboards van de online tool, die voor iedereen toegankelijk zijn, zijn prognoses te vinden voor de ggz, ook op regionaal niveau. Je kunt met de online tool zelf analyses en presentaties maken. Ook kun je via een zogeheten scenario-editor zelf scenario’s bouwen en doorrekenen en daarmee de impact van beleidskeuzes zichtbaar maken. De scenario-editor is eind januari 2021 beschikbaar.

Webinars over prognosemodel

Wil je weten wat een prognosemodel precies is en wat je ermee kunt? Volg dan de webinarserie van AZW over het prognosemodel. Er zijn vier delen. Het eerste deel is op 3 december 2020. Meld je direct gratis aan!

 

Week van de Werkstress: zorg voor balans

Van 16 t/m 20 november is de Week van de Werkstress. Dit jaar staat balans centraal: balans tussen werk-privé, maar ook tussen energiegevers en energievreters. In deze week richten wij graag de schijnwerper op een initiatief van het O&O-fonds GGZ: het programma InBalans. InBalans maakt werkdruk in teams bespreekbaar en helpt gedragsverandering in gang te zetten die de ervaren werkdruk verlaagt. (meer…)

Tweede kwartaal 2020: verzuimpercentage gelijk, stijging onder jonge medewerkers

Het verzuimpercentage van het afgelopen voortschrijdend jaar (het derde kwartaal van 2019 tot en met het tweede kwartaal van 2020) is ongeveer gelijk gebleven aan dat van het vorig voortschrijdend jaar (het derde kwartaal 2018 tot en met het tweede kwartaal van 2019). Dat blijkt uit de Vernet-monitor met de verzuimgegevens van de ggz in het tweede kwartaal van 2020.

Meer verzuim bij jonge medewerkers

Het verzuim in de ggz was het afgelopen voortschrijdend jaar 6,21% en in het jaar daarvoor 6,19%. De lichte stijging is terug te zien in de leeftijdsklassen t/m 45 jaar, waarbij de grootste stijging plaatsvindt onder werknemers jonger dan 26 jaar. Hier is het verzuim met 8,2% gestegen. In vergelijking met twee jaar eerder gaat het zelfs om een stijging van 35,4%.

Meldingsfrequentie & duur

De meldingsfrequentie is afgenomen van 1,17 naar 1,13 in het afgelopen voortschrijdend jaar. Deze daling is terug te zien in alle leeftijdsklassen, behalve bij de werknemers jonger dan 26 jaar. In deze categorie is de frequentie toegenomen van 1,21 naar 1,23.

De gemiddelde duur is gestegen met 3 dagen naar 25,1 dagen.

Meer instroom dan uitstroom

De instroom (6,9%) was in het afgelopen voortschrijdend jaar lager dan een jaar eerder (9%), ondanks een toename van instroom van medewerkers onder de 36 jaar. Het percentage instroom blijft wel hoger dan de uitstroom (5,7%).

De complete cijfers over het tweede kwartaal zijn terug te vinden in de Vernet-rapportage.