SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

AZW kwartaalupdate: aantal zzp’ers in zorg en welzijn stijgt

Met AZW StatLine (databank voor arbeidsmarktcijfers van sector Zorg en Welzijn) krijgt O&O-fonds GGZ meer inzicht in de arbeidsmarktcijfers van de sector waarin het participeert. De nieuwe kwartaalupdate met de laatste data over het 3e kwartaal van 2022 staat nu online. Die laat zien dat het aantal zzp’ers in zorg en welzijn groeit, maar toont ook verschillen tussen de branches. Zo is het aantal zzp’ers binnen de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld gestegen, net als in de groepen huisartsen en gezondheidscentra, de verpleging, verzorging en thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de kinderopvang, jeugdzorg en sociaal werk. De umc’s, ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg ervoeren minder groei: daar bleef het aantal zzp’ers gelijk.

ZZP panel voor meer inzicht

In het voorjaar van 2023 wordt in het AZW-programma voor het eerst een onderzoek uitgevoerd onder zzp’ers. ‘Kijk vooral naar de verschillen, want de trend verschilt per branche. We verdiepen daarom op deze cijfers door via een panel met zzp’ers meer inzicht te krijgen in hun beleving van de arbeidsmarkt,’ vertelt Ivo Zuidervaart, programmamanager bij AZW. ‘Dit panel start dit voorjaar via CBS en we kijken uit naar de resultaten!’

De AZW kwartaalupdate geeft ook informatie over de in- en uitstroom in de sector zorg en welzijn. In het derde kwartaal van 2022 nam de instroom met 6 procent toe ten opzichte van 2021 en kwam hiermee uit op 169.000 nieuwe instromers. Aan de andere kant nam de uitstroom in dezelfde periode ook sterker toe. Maar liefst 19 procent meer medewerkers stroomden uit de sector ten opzichte van 2021: een omvang van 157.000 mensen.

Meer resultaten inzien? Lees de hele 3e kwartaalupdate van 2022.

Portal geopend voor aanvragen tegemoetkoming vervroegd uittreden

In het pensioenakkoord staan afspraken om de regels voor vervroegd uittreden tijdelijk te versoepelen. Sociale partners in de ggz hebben hierover aanvullende afspraken gemaakt. Het gaat uitsluitend om medewerkers met een zwaar beroep in de ggz, die anders niet veilig en gezond hun pensioenleeftijd zouden kunnen halen. Het ‘Reglement tijdelijke subsidieregeling voor RVU afspraken bij zware beroepen in de ggz 2022’ geldt van 1 november 2022 tot en met 1 juli 2024.

 

Het O&O fonds GGZ heeft een portal geopend voor werkgevers die een uitkering verstrekken in het kader van de regeling zware beroepen. Werkgevers die onder de cao ggz vallen, kunnen hier een financiële tegemoetkoming van maximaal 25% van het RVU-bedrag aanvragen.

 

Ga naar de portal

 

Aanvragen tegemoetkoming regeling vervroegd uittreden in de ggz

Het O&O fonds GGZ biedt voor zo’n 130 trajecten extra financiering om werkgevers en medewerkers te ondersteunen bij vervroegd uittreden. Meer weten over hoe je deze tegemoetkoming kunt aanvragen? Lees er meer over op onze RVU-pagina.

Meer weten

Het O&O fonds GGZ wil er samen met werkgevers- en werknemersorganisaties voor zorgen dat iedereen met plezier goed (=duurzaam) kan blijven werken in de GGZ. Met onder andere subsidie uit de ‘Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden’ (MDIEU) voeren we tot 2025 extra projecten uit rond duurzame inzetbaarheid. Bekijk voor een overzicht van onze projecten de pagina Goed (=duurzaam) werken in de ggz.

 

 

Factsheet: Goed (= duurzaam) werken in de GGZ

In de sector zorg is sprake van een hoog verzuim en verloop onder medewerkers. Ondertussen blijft de zorgvraag stijgen en moeten we met dezelfde mensen méér doen. O&O fonds GGZ wil er samen met werkgevers- en werknemersorganisaties voor zorgen dat iedereen met plezier goed (= duurzaam) kan blijven werken in de GGZ. Daarom voeren we de komende twee jaar diverse projecten uit rond duurzame inzetbaarheid. Bekijk voor een beknopt overzicht van deze projecten onze factsheet Goed (= duurzaam) werken in de GGZ.

Bekijk de factsheet

Samen aan de slag met duurzame inzetbaarheid in de GGZ

Hoe organiseren we een toekomstbestendige, vernieuwende én duurzame zorg? En wat vraagt dit van jou als werkgever of medewerker? Het O&O fonds GGZ voerde in 2022 een sectoranalyse uit om vast te stellen wat er in de sector speelt op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Op basis van die analyse gaan we de komende jaren samen met werkgevers en medewerkers aan de slag om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier goed kan werken in de GGZ. Zo maken we samen werk van duurzame inzetbaarheid in de GGZ.

Meer lezen

Benieuwd naar onze activiteiten en projecten in het kader van duurzame inzetbaarheid? Bekijk dan de factsheet of onze pagina Goed (=duurzaam) werken in de GGZ voor meer informatie. Wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid in de GGZ? Lees dan ook de uitkomsten van de sectoranalyse.

Tekorten op de arbeidsmarkt zijn in alle branches van zorg en welzijn goed voelbaar. De nieuwste prognosemodellen geven inzicht in de ontwikkelingen: de tekorten zijn in de meest recente ramingen groter geworden in vergelijking tot de vorige versie van het prognosemodel.

 

AZW heeft de uitkomsten van de nieuwste prognoses voor iedere branche vertaald naar een infographic. Dat maakt in een oogopslag inzichtelijk hoe de personeelstekorten en de arbeidsmobiliteit (in- en uitstroom) zich ontwikkelen. Klik hier voor de infographic prognosemodel GGZ.

Cao geestelijke gezondheidszorg 2021-2024

Na een constructief onderhandelingstraject van de cao-partijen, de Nederlandse ggz, FNV, CNV, FBZ en NU’91, is inmiddels de definitieve tekst van de nieuwe cao ggz beschikbaar. In deze cao zijn onder andere nieuwe afspraken opgenomen rondom werk en roosterdruk, het vergroten van de mogelijkheden voor herstel en balans, en het versterken van duurzame inzetbaarheid. Daarbij is veel keuzevrijheid voor de individuele medewerker opgenomen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

 

Klik hier voor de nieuwe cao en klik hier voor de bijbehorende salaristabellen.

 

Vierde kwartaal 2021: Verzuimpercentage 7,1 % gestegen ten opzichte van vorig jaar

In het vierde kwartaal van 2021 is het verzuimpercentage van de Geestelijke Gezondheidszorg 7,67. Dit is 17,8% hoger dan een jaar geleden (6,51). Over hele jaar 2021 is het verzuimpercentage 6,63, dit is een stijging van 7,1% ten opzichte van vorig jaar (6,19).

Grootste stijging in duurklasse 366 t/m 730 dagen

De stijging in verzuim zien we in alle leeftijdsklassen terug. De grootste stijging van 14,2% is in de leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar. Bij de duurklassen zien we dat ten opzichte van een jaar geleden het verzuim in alle klassen, behalve in 15 t/m 91 dagen, is gestegen. De grootste stijging van 14,6% is in duurklasse 366-730 dagen.

Verzuim naar leeftijdsklassen

De stijging in verzuim zien we in alle leeftijdsklassen terug. De grootste stijging van 14,2% is in de leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar. Bij de duurklassen zien we dat ten opzichte van een jaar geleden het verzuim in alle klassen, behalve in 15 t/m 91 dagen, is gestegen. De grootste stijging van 14,6% is in duurklasse 366-730 dagen.

Verzuimpercentage in regio Randstad het hoogst

Het verzuimpercentage is met 6,94 het hoogst in de regio Randstad en laat met 10,5% ook de sterkste stijging zien.

Uitstroom is toegenomen

Het percentage instroom is gedaald van 6,8 naar 6,6. Het percentage uitstroom is gestegen van 5,6 naar 6,3 waarbij vooral de uitstroom in de leeftijdsgroepen onder 36 jaar is toegenomen.

Zorgbreed verzuimpercentage gestegen

Vergeleken met vorig jaar is het verzuimpercentage zorgbreed met 6,7% gestegen van 6,83 naar 7,29. In alle branches is het verzuim toegenomen. De meldingsfrequentie is zorgbreed gestegen van 1,02 naar 1,07, deze stijging zien we terug in alle branches behalve de VVT.

Factsheet ziekteverzuim in de ggz vierde kwartaal 2021

Vernet verzamelt de verzuimgegevens van organisaties in de sector zorg en welzijn. De highlights van de ontwikkelingen in het verzuim in de ggz zijn in een nieuwe factsheet gepubliceerd.

De factsheet geeft inzicht in:

het verzuimpercentage in de ggz;
de meldingsfrequentie in de ggz;
het verzuimpercentage naar duurklasse in de ggz;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per branche;
het verzuimpercentage voortschrijdend per branche.

Factsheet ziekteverzuim in de ggz derde kwartaal 2021

Vernet verzamelt de verzuimgegevens van organisaties in de sector zorg en welzijn. De highlights van de ontwikkelingen in het verzuim in de ggz zijn in een nieuwe factsheet gepubliceerd.

De factsheet geeft inzicht in:

het verzuimpercentage in de ggz;
de meldingsfrequentie in de ggz;
het verzuimpercentage naar duurklasse in de ggz;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per branche;
het verzuimpercentage voortschrijdend per branche.

Derde kwartaal 2021: Verzuimpercentage bijna 14% hoger dan een jaar geleden

In het derde kwartaal van 2021 is het verzuimpercentage van de Geestelijke Gezondheidszorg 6,24. Dit is bijna 14% hoger dan een jaar geleden (5,49). Over het voortschrijdend jaar 2020-4 t/m 2021-3 is het verzuimpercentage 6,34, dit is een lichte stijging van ruim 2% ten opzichte van vorig jaar (6,19).

Grootste stijging in duurklasse 92 t/m 365 dagen

Bij de duurklassen zien we dat ten opzichte van een jaar geleden het verzuim in alle klassen, behalve in 1 t/m 14 dagen, is gestegen. De grootste stijging van bijna 16% is in duurklasse 92-365 dagen in de leeftijdsgroep van 46 t/m 55 jaar.

Verzuim naar leeftijdsklassen

Het verzuimpercentage daalt licht in de leeftijdsklassen 36 t/m 45 jaar en 56 jaar en ouder, in de overige klassen stijgt het verzuim.

Regio Randstad hoogste verzuim

Het verzuimpercentage is met 6,64 het hoogst in de regio Randstad en laat met 6% de sterkste stijging zien.

Meer uitstroom dan instroom

Het percentage instroom is gedaald van 6,5 naar 6,1. Het percentage uitstroom is gestegen van 5,7 naar 6,4. Het percentage uitstroom is opnieuw groter dan het percentage instoom.

Zorgbreed verzuimpercentage gestegen

Vergeleken met vorig jaar is het verzuimpercentage zorgbreed met 8% gestegen van 6,60 naar 7,13. In alle branches is het verzuim toegenomen. De meldingsfrequentie is zorgbreed gedaald van 1,05 naar 0,97, deze daling zien we terug in alle branches.

Inspiratie voor zorgprofessionals belangrijker dan ooit

Je loopt gaten dicht, deelt je kennis, helpt, zorgt, troost, administreert, kookt of maakt roosters compleet. Ze zeggen dat je bevlogen bent, begaan. Met de patiënt, met collega’s, met de weg die je bent ingeslagen. Je bent trots op je werk. Omdat je echt iets voor een ander kunt betekenen.

 

Er is zoveel mogelijk!

Maar soms kraakt het. Omdat het in deze coronacrisis wel erg veel was. Omdat je jezelf te lang in de wachtkamer hebt laten zitten. Of omdat je eens iets anders wilt. Misschien blijf je dit werk nog tien jaar doen, maar misschien hoeft dat niet. Wanneer neem je als zorgprofessional weer even de tijd om serieus na te denken over je carrière? Een andere doelgroep, afdeling of nieuw zorgdomein… Een specialisatie of functiewissel…. Er is nog veel meer mogelijk in de zorg.

Persoonlijke werkperspectieven

Start eens met zorginspirator.nl. Het is een onafhankelijk, online platform van de sector. Speciaal voor mensen die bezig willen zijn met hun toekomst in de zorg. Na het beantwoorden van een aantal basisvragen, krijg je snel inzicht in jouw persoonlijke werkperspectieven. Dichtbij en verder weg. Inclusief directe koppelingen naar opleidingen en vacatures. In heel Nederland. Of in je regio. Net wat je wilt.

Snel, objectief en onafhankelijk inzicht

Op zorginspirator.nl kun je actief aan de slag met je toekomst. Je krijgt er snel, objectief en onafhankelijk inzicht in jouw loopbaanmogelijkheden. Dichtbij en verder weg. Inclusief tips, suggesties en directe koppelingen naar opleidingen en zorgvacatures die voor jou persoonlijk worden geselecteerd. Ook ontdek je het toekomstprofiel van elk van de beschreven functies. Zo kun je zien hoe jouw baan er in de toekomst uit komt te zien.

Alle werkgerelateerde info bij elkaar

Binnen zorginspirator.nl kun je bovendien in een beveiligde Mijn-omgeving ook je cv opslaan, diploma’s uploaden, gratis je BIG-registratie bijhouden en POP-plannen maken. Superhandig natuurlijk, al jouw werkgerelateerde informatie bij elkaar.