SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Stappenplan ‘Aangifte doen bij de politie’

 

Het is belangrijk om te weten zijn welke mogelijkheden je als werkgever en als werknemer hebt als je aangifte doet en dat je op de hoogte bent van wat je niet moet vergeten in het aangifteproces. Met het stappenplan ‘Aangifte doen bij de politie’ wordt in acht stappen duidelijk hoe je als werkgever of werknemer aangifte kunt doen.

 

Voor de leidinggevende of andere belanghebbende in de organisatie is er de handreiking sociale veiligheid in de ggz. De handreiking geeft duidelijkheid aan leidinggevenden over o.a. het doen van aangifte, het berechten van de veroorzaker, goed omgaan met het beroepsgeheim en het verhalen van schade. Deze handreiking staat aan de rechterkant van de pagina.

Een continue dialoog met de Aanpak Organisatieklimaat ggz

Het aanpakken van veiligheid en werkdruk begint bij het organiseren van een veilige dialoog erover. Met de Aanpak Organisatieklimaat ggz kunt u gestructureerd een continue dialoog in alle lagen van de organisatie invoeren. De aanpak, een bewezen methodiek van IZZ, helpt teams om met elkaar en met de bestuurder in gesprek te gaan over thema’s als veiligheid, werk- en regeldruk, samenwerking binnen teams en verzuim.

 

De Aanpak Organisatieklimaat ggz zorgt in circa 24 weken met drie rondes van activiteiten voor een geplande, gestructureerde dialoog in alle lagen. U kiest zelf of u de methode in één of meerdere teams inzet. Een ronde bestaat per team uit een teampeiling, een teamdialoog en de bestuurder die op de werkvloer in gesprek gaat met het team. Teamcoaches of teamleiders worden gecoacht om de oplossingsgerichte dialoog zo goed mogelijk te faciliteren. Na drie rondes wordt de gestructureerde dialoog geborgd in de vaste werkwijze.

 

Ervaringen uit de branche

In 2018 hebben acht ggz-organisaties* de Aanpak Organisatieklimaat ggz doorlopen met ondersteuning van O&O-fonds GGZ. Benieuwd naar hun bevindingen, leerpunten en tips? Tijdens twee leernetwerken hebben zij hun ervaringen gedeeld (lees verslag 1 en verslag 2). Een bestuurder, teamleider en verpleegkundige van Emergis zijn geïnterviewd over hun ervaringen met de Aanpak Organisatieklimaat ggz, dat leest u in praktijkverhaal Emergis.

Zelf aan de slag?

De methode is branchebreed beschikbaar voor elke ggz-instelling. Ook aan de slag? U kunt de Aanpak Organisatieklimaat ggz volledig zelfstandig in uw organisatie (of in één of enkele teams) invoeren. Klik hier voor alle materialen van IZZ die u als projectleider Aanpak Organisatieklimaat ggz nodig heeft, waaronder een uitgebreide stap-voor-stap handleiding. Of kijk onder ‘Downloads’ en ‘Zie ook’ voor meer informatie.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via info@oofggz.nl.

 

* De Hoop GGZ, Emergis, GGZ Breburg, GGZ Drenthe, GGZ InGeest, GGNet, Parnassia, en Reinier van Arkel.

GGZ Friesland introduceert eerste hulp bij psychische nood

GGZ Friesland wil zoveel mogelijk mensen leren eerste hulp bij psychische nood te bieden. Twaalf trainers gaan cursussen aanbieden.

 

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) is algemeen ingeburgerd, maar eerste hulp bij psychische nood is nog erg onbekend. GGZ Friesland wil daar verandering in brengen en biedt in het hele Noorden de cursus Mental Health First Aid (MHFA) aan.

Noodsignalen

De trainers van GGZ Friesland leiden cursisten in vier dagdelen op in het herkennen van signalen van psychische nood. Het gaat dan om depressie, angst- en paniekstoornissen, psychoses en middelengebruik. ,,We geven handreikingen hoe je moet handelen. Als een collega somber is, dan benader je die en schat je in of er sprake van een crisis is. Het begint met contact maken en luisteren”, leggen de trainers Iris ten Wolde, Diny de Haan en Joke Koning uit.

Als de nood hoog, is moet je professionals inschakelen. En als je iemand bij een brug ziet staan en je vertrouwt het niet, moet je natuurlijk 112 bellen.

 

De eerste honderdvijftig cursisten zijn vorig jaar al opgeleid door MHFA Nederland. Het ging om medewerkers van de ggz, het Leger des Heils en de politie, maar ook gewone burgers. Iedereen kan de cursus volgen. De ggz-trainers vinden dat eigenlijk elk bedrijf een MHFA’er in dienst zou moeten hebben, zoals er nu ook EHBO’ers op de werkvloer rondlopen. De cursus kost 275 euro, maar scheelt op langere termijn enorm in de zorgkosten, is de overtuiging van de trainers.

Als je psychische problemen vroeg signaleert zijn de mensen vatbaarder voor een gesprek. Hoe groter de psychische problemen, hoe intensiever de behandeling.

 

Er verblijven volgens De Haan en Koning heel wat kinderen op de gesloten afdeling van de ggz die nooit opgenomen hadden hoeven worden als hun psychische problemen eerder waren waargenomen. Voor het herkennen van psychische nood bij kinderen is een aangepaste cursus. “Dan moet je ook letten op eetstoornissen en zelfbeschadiging. Als een kind in de zomer altijd lange mouwen draagt, kan er sprake zijn van automutilatie. Spijbelgedrag is ook een signaal.”

‘Vier op de tien Nederlanders krijgen zelf psychische problemen’

De Haan en Ten Wolde geven aan dat vier op de tien Nederlanders op een moment in hun leven zelf psychische problemen krijgen. Per jaar wordt een kwart van de Nederlanders zelf geconfronteerd met bijvoorbeeld een depressie of, het meest voorkomend, een angststoornis als pleinvrees of sociale fobie.

Dat geeft het belang van meer kennis hierover aan.

Ten Wolde heeft een patiënt gehad die nooit rouwverwerking heeft gehad na het overlijden van zijn moeder. “Niemand had ooit gezien hoeveel verdriet hij daarover had. Hij wist niet dat hij daarmee naar de huisarts kon stappen, is aan de drank geraakt en heeft uiteindelijk in een dronken bui iemand doodgeslagen. Als hij eerder in beeld was bij de hulpverlening, had het zo ver nooit hoeven komen.”

 

Verzekering

De cursus is ontwikkeld in Australië en drie jaar geleden door GGZ Eindhoven in Nederland geïntroduceerd. GGZ Friesland gaat de cursus aanbieden in de drie noordelijke provincies. Er zijn zeven gecertificeerde trainers in dienst en er worden nog eens vijf medewerkers opgeleid tot trainer. Vanaf woensdag begint GGZ Friesland zelf met het geven van cursussen. GGZ Friesland hoopt dat zorgverzekeraars de cursuskosten deels opnemen in het aanvullend pakket. ,,Dat kan de drempel verlagen. Daarover zijn we in gesprek met de zorgverzekeraars.”

Regels schrappen met toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’

 

O&O-fonds GGZ heeft verminderen van regel- en werkdruk hoog op de agenda staan. Daarom bieden we tijdens de Regelgekte-vierdaagse van GGZ Nederland van 26 t/m 29 maart 2018 zeven ggz-organisaties de mogelijkheid om regels te schrappen met de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’.

 

Schrapsessies

De toolkit is vooral op teamniveau samengesteld en bevat een stappenplan om nodige en onnodige administratie op afdelings- en organisatieniveau van elkaar te onderscheiden en de onnodige administratie daarna op te ruimen. Dit gebeurt in zogenaamde schrapsessies. Per organisatie nemen medewerkers uit verschillende disciplines onder begeleiding van Vilans deel aan de schrapsessies.

 

Eerste zeven organisaties

Vilans (het kenniscentrum voor de langdurige zorg) heeft de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ voor o.a. de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg ontwikkeld. In de ggz is deze methodiek nog niet toegepast. Door de toolkit tijdens de Regelgekte-vierdaagse in te zetten bij GGZ Friesland, De Parnassia Groep, GGzE, GGZ Drenthe, GGZ inGeest, Novadic-Kentron en GGZ Centraal kan de branche ervaren welke bijdrage de methode levert aan de aanpak van regeldruk. Op 26 en 28 maart a.s. vinden met deze zeven organisaties de schrapsessies plaats.

 

Ervaringen en resultaten

Na afloop komt de methode breed beschikbaar en kunnen de zeven organisaties de opgedane kennis gebruiken om andere ggz-organisaties in hun regio verder te helpen bij het gebruik van de toolkit. De ervaringen met de methodiek, de resultaten en inzichten in mogelijkheden om (interne) regels en protocollen te schrappen worden ook beschreven en gedeeld met de branche. Houd daarvoor de website en nieuwsbrief van O&O-fonds GGZ in de gaten.

 

 

App Many versterkt het Kennisnetwerk GGZ en Werk & Inkomen

 

Om de kennisuitwisseling en het delen van ervaringen te versterken is er een app beschikbaar. De app biedt de mogelijkheid berichten te plaatsen over diverse onderwerpen.

Omschrijving

Met Many connect je eenvoudig met interessante mensen op basis van locatie, ook al ken je elkaar nog niet. Vul een adres of locatie in en plaats je bericht op die plek.  Jou bericht is zichtbaar voor mensen die fysiek of virtueel in de buurt van die locatie zijn en je kunt direct op elkaars berichten reageren.

Om in het besloten kanaal “Kennisnetwerk GGZ en W&I” te werken moet je daar als gebruiker bekend zijn. In de handleiding lees je meer hierover, evenals over de regio’s en categorieën, zoals feiten & cijfers, integrale aanpak, en casebesprekingen.

Hoe de app te installeren en te gebruiken?

Dat is heel eenvoudig. Volg de instructies in de handleiding (pdf, 225 kB).

Digitale Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Met ZorgRie, de branche-erkende digitale risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), kunnen belangrijke arborisico’s worden geïnventariseerd. U kunt de uitkomsten van de inventarisatie gebruiken om arbobeleid gericht aan te passen.

 

De digitale RI&E is een computerprogramma dat door K.M.O. Apeldoorn is samengesteld uit bestaande softwarepakketten en zorgbreed wordt aangeboden. Het programma is te gebruiken om verschillende vragenlijsten in te vullen. O&O-fonds GGZ draagt bij aan het onderhoud en beheer van de gedigitaliseerde RI&E.

App Veilig Huisbezoek

Ambulant werkenden hebben op huisbezoek te maken met andere onvoorspelbare factoren die van invloed zijn op hun veiligheid dan werkenden in de klinische setting. Dat vraagt om een andere benadering als het gaat om veiligheid tijdens het werk. De mobiele app Veilig Huisbezoek helpt medewerkers om vooraf de risico’s in te schatten en de juiste maatregelen te nemen.

 

Zorgprofessionals die ambulant werken hebben niet alleen te maken met de cliënt, maar ook met zijn/haar persoonlijke omgeving en naasten. Bovendien staan ze er in lastige situaties vaak alleen voor, zonder dat er collega’s in de buurt zijn. Het is dus belangrijk dat ze voorafgaand aan een huisbezoek al een inschatting maken van de risico’s en dat ze de juiste voorzorgsmaatregelen treffen.

 

De app Veilig Huisbezoek helpt daarbij. Na het invullen van een vragenlijst geeft de app direct een praktisch advies dat kan worden gebruikt als aanvulling op de ondersteuning die de organisatie al biedt. De app is te downloaden voor iOS en Android.

 

Gebaseerd op checklist ARIH

De app Veilig Huisbezoek is gebaseerd op de Checklist Agressie Risico Inschatting Huisbezoek (ARIH) van FCB en is bruikbaar voor iedereen die ambulant werkt in de zorg, jeugdzorg en welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De app is ontwikkeld in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’.

AgressieWijzer: in drie sessies duidelijkheid over agressie

De AgressieWijzer zorgt voor duidelijkheid over agressie in de dagelijkse praktijk. Die duidelijkheid is belangrijk omdat agressie alleen succesvol verminderd en voorkomen kan worden wanneer teams en afdelingen incidenten gezamenlijk en op een eenduidige manier aanpakken. En dat wil iedereen, want minder agressie zorgt voor veiligheid, een prettiger werkklimaat, minder uitval en verzuim en geeft meer energie.

 

In een paar heldere sessies helpt de AgressieWijzer teams (of afdelingen) om samen succesvol agressie aan te pakken. In drie sessies bespreken medewerkers ervaringen met gewenst (groen) gedrag, emotioneel (oranje) gedrag en agressief (rood) gedrag. Samen stellen ze een norm vast en maken ze afspraken over te nemen maatregelen om groen gedrag te stimuleren, oranje om te buigen en rood te stoppen. Zo wordt voor iedereen duidelijk wat hij of zij wanneer kan doen.

 

De AgressieWijzer is met de hulp van mensen uit de directe praktijk ontwikkeld in het kader van het actieplan Veilig Werken in de Zorg, een initiatief van werkgevers en werknemers in de zorg en jeugdzorg.

Business Case: kosten-batenanalyse van agressie

Agressie van cliënten en patiënten heeft een grote impact op medewerkers in de ggz. Ongewenst gedrag kan leiden tot verzuim van de slachtoffers. Naast de mogelijke fysieke en mentale gevolgen voor medewerkers, leveren agressie-incidenten en uitval de organisatie kosten op.

 

De Business Case van Duidelijk over agressie geeft een kosten-batenanalyse van agressie in uw organisatie. Op basis van eigen cijfers, inschattingen en ‘expert guesses’ (beredeneerde schattingen door zorgprofessionals uit de praktijk) kunt u met dit hulpmiddel eenvoudig berekenen wat een incident kost en wat een afname van gemelde en niet-gemelde voorvallen kan opleveren. In vijf duidelijke stappen krijgt u een overzicht van de huidige situatie (de jaarlijkse agressiekosten) afgezet tegen de nieuwe situatie na investering of bezuiniging in agressiebeleid.

 

De Business Case is een handige tool voor inzicht en besluitvorming, met name voor medewerkers binnen zorg- en jeugdzorgorganisaties die verantwoordelijk zijn voor budget/investeringen in agressiebeleid. Vaak zijn dit HRM- of arboverantwoordelijken, managers of OR-leden.

‘Duidelijk over agressie’ scan: inzicht in agressiebeleid en verbeterpunten

De ‘Duidelijk over agressie’ scan is een instrument om inzicht te krijgen in hoe anti-agressiebeleid in de organisatie is georganiseerd en waar de verbeterpunten liggen.

 

Door het invullen van een online vragenlijst vinkt u alle punten rondom anti-agressiebeleid af en krijgt u inzicht in knelpunten en verbeterpunten. De online scan biedt de mogelijkheid om collega’s uit te nodigen de vragenlijst ook in te vullen, waardoor resultaten met elkaar kunnen worden vergeleken.

 

De ‘Duidelijk over agressie’ scan is met de hulp van mensen uit de directe praktijk ontwikkeld in het kader van actieplan Veilig Werken in de Zorg, een initiatief van werkgevers en werknemers in de zorg en jeugdzorg.