SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Cao GGZ

Op deze pagina vind je de de cao GGZ  en de bijbehorende salaristabellen . In deze cao zijn onder andere nieuwe afspraken opgenomen rondom werk en roosterdruk, het vergroten van de mogelijkheden voor herstel en balans, en het versterken van duurzame inzetbaarheid. Daarbij is veel keuzevrijheid voor de individuele medewerker. De cao heeft een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

Wil je altijd de cao-afspraken bij de hand hebben? Installeer dan de app op je mobiele telefoon.

 

Klik hier voor de nieuwe cao en klik hier voor de bijbehorende salaristabellen.