SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Verslagen

Onze bijeenkomsten worden bezocht door HR-professionals, OR-leden en andere vertegenwoordigers van verschillende ggz-organisaties. Dat levert waardevolle kennis en ervaringen op die we op deze pagina met u delen. Hieronder treft u een overzicht van verslagen van eerdere bijeenkomsten, die u kunt gebruiken om uw kennis over actuele thema’s in uw werkveld te vergroten.

‘Meer energie uit mijn werk’

De werkdruk van je team kun je niet aanpakken, maar je eigen werkdruk wel: daar heb je zelf invloed op. Dat was voor medewerkers van IrisZorg een belangrijke les uit de inspiratiebijeenkomst die de instelling in december 2019 organiseerde met subsidie van O&O-fonds GG Lees verder

Tweede leernetwerk Aanpak Organisatieklimaat ggz 30 oktober 2018

In 2018 hebben acht ggz-organisaties de ‘Aanpak Organisatieklimaat ggz’ gedaan om een geplande, gestructureerde dialoog over belangrijke thema’s in alle lagen van de organisatie op te starten. Op 30 oktober keken ze terug op de afgelopen maanden. Lees verder

Eerste leernetwerk Aanpak Organisatieklimaat ggz 12 juni 2018

Met behulp van de IZZ-methodiek 'Aanpak Organisatieklimaat' zijn acht ggz-organisaties gestart met het verbeteren van het organisatieklimaat. GGZ-medewerkers kwamen bij elkaar om hun eerste ervaringen met met elkaar te delen. Lees verder

Bestuurstafel veiligheid ggz-medewerkers

Bestuurders hebben een belangrijke voorbeeldrol om onderwerpen als veiligheid en werkdruk bespreekbaar te maken in de teams. Dit was een van de conclusies uit de bijeenkomst veiligheid ggz-medewerkers die op 5 oktober 2017 werd georganiseerd. Lees verder

Verslag themabijeenkomst Strategische Personeelsplanning

Op maandagmiddag 26 juni 2017 vond de themabijeenkomst SPP (Strategische Personeelsplanning) plaats, georganiseerd door O&O fonds GGZ. Lees verder