SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Infographic brengt actuele arbeidsmarkt GGZ in beeld

Tekorten op de arbeidsmarkt zijn in alle branches van zorg en welzijn goed voelbaar. De nieuwste prognosemodellen geven inzicht in de ontwikkelingen: de tekorten zijn in de meest recente ramingen groter geworden in vergelijking tot de vorige versie van het prognosemodel.

 

AZW heeft de uitkomsten van de nieuwste prognoses voor iedere branche vertaald naar een infographic. Dat maakt in een oogopslag inzichtelijk hoe de personeelstekorten en de arbeidsmobiliteit (in- en uitstroom) zich ontwikkelen. Klik hier voor de infographic prognosemodel GGZ.

 

Cao geestelijke gezondheidszorg 2021-2024

Na een constructief onderhandelingstraject van de cao-partijen, de Nederlandse ggz, FNV, CNV, FBZ en NU’91, is inmiddels de definitieve tekst van de nieuwe cao ggz beschikbaar. In deze cao zijn onder andere nieuwe afspraken opgenomen rondom werk en roosterdruk, het vergroten van de mogelijkheden voor herstel en balans, en het versterken van duurzame inzetbaarheid. Daarbij is veel keuzevrijheid voor de individuele medewerker opgenomen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

 

Klik hier voor de nieuwe cao en klik hier voor de bijbehorende salaristabellen.

 

Vierde kwartaal 2021: Verzuimpercentage 7,1 % gestegen ten opzichte van vorig jaar

In het vierde kwartaal van 2021 is het verzuimpercentage van de Geestelijke Gezondheidszorg 7,67. Dit is 17,8% hoger dan een jaar geleden (6,51). Over hele jaar 2021 is het verzuimpercentage 6,63, dit is een stijging van 7,1% ten opzichte van vorig jaar (6,19).

Grootste stijging in duurklasse 366 t/m 730 dagen

De stijging in verzuim zien we in alle leeftijdsklassen terug. De grootste stijging van 14,2% is in de leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar. Bij de duurklassen zien we dat ten opzichte van een jaar geleden het verzuim in alle klassen, behalve in 15 t/m 91 dagen, is gestegen. De grootste stijging van 14,6% is in duurklasse 366-730 dagen.

Verzuim naar leeftijdsklassen

De stijging in verzuim zien we in alle leeftijdsklassen terug. De grootste stijging van 14,2% is in de leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar. Bij de duurklassen zien we dat ten opzichte van een jaar geleden het verzuim in alle klassen, behalve in 15 t/m 91 dagen, is gestegen. De grootste stijging van 14,6% is in duurklasse 366-730 dagen.

Verzuimpercentage in regio Randstad het hoogst

Het verzuimpercentage is met 6,94 het hoogst in de regio Randstad en laat met 10,5% ook de sterkste stijging zien.

Uitstroom is toegenomen

Het percentage instroom is gedaald van 6,8 naar 6,6. Het percentage uitstroom is gestegen van 5,6 naar 6,3 waarbij vooral de uitstroom in de leeftijdsgroepen onder 36 jaar is toegenomen.

Zorgbreed verzuimpercentage gestegen

Vergeleken met vorig jaar is het verzuimpercentage zorgbreed met 6,7% gestegen van 6,83 naar 7,29. In alle branches is het verzuim toegenomen. De meldingsfrequentie is zorgbreed gestegen van 1,02 naar 1,07, deze stijging zien we terug in alle branches behalve de VVT.

Factsheet ziekteverzuim in de ggz vierde kwartaal 2021

Vernet verzamelt de verzuimgegevens van organisaties in de sector zorg en welzijn. De highlights van de ontwikkelingen in het verzuim in de ggz zijn in een nieuwe factsheet gepubliceerd.

De factsheet geeft inzicht in:

het verzuimpercentage in de ggz;
de meldingsfrequentie in de ggz;
het verzuimpercentage naar duurklasse in de ggz;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per branche;
het verzuimpercentage voortschrijdend per branche.

Factsheet ziekteverzuim in de ggz derde kwartaal 2021

Vernet verzamelt de verzuimgegevens van organisaties in de sector zorg en welzijn. De highlights van de ontwikkelingen in het verzuim in de ggz zijn in een nieuwe factsheet gepubliceerd.

De factsheet geeft inzicht in:

het verzuimpercentage in de ggz;
de meldingsfrequentie in de ggz;
het verzuimpercentage naar duurklasse in de ggz;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per branche;
het verzuimpercentage voortschrijdend per branche.

Derde kwartaal 2021: Verzuimpercentage bijna 14% hoger dan een jaar geleden

In het derde kwartaal van 2021 is het verzuimpercentage van de Geestelijke Gezondheidszorg 6,24. Dit is bijna 14% hoger dan een jaar geleden (5,49). Over het voortschrijdend jaar 2020-4 t/m 2021-3 is het verzuimpercentage 6,34, dit is een lichte stijging van ruim 2% ten opzichte van vorig jaar (6,19).

Grootste stijging in duurklasse 92 t/m 365 dagen

Bij de duurklassen zien we dat ten opzichte van een jaar geleden het verzuim in alle klassen, behalve in 1 t/m 14 dagen, is gestegen. De grootste stijging van bijna 16% is in duurklasse 92-365 dagen in de leeftijdsgroep van 46 t/m 55 jaar.

Verzuim naar leeftijdsklassen

Het verzuimpercentage daalt licht in de leeftijdsklassen 36 t/m 45 jaar en 56 jaar en ouder, in de overige klassen stijgt het verzuim.

Regio Randstad hoogste verzuim

Het verzuimpercentage is met 6,64 het hoogst in de regio Randstad en laat met 6% de sterkste stijging zien.

Meer uitstroom dan instroom

Het percentage instroom is gedaald van 6,5 naar 6,1. Het percentage uitstroom is gestegen van 5,7 naar 6,4. Het percentage uitstroom is opnieuw groter dan het percentage instoom.

Zorgbreed verzuimpercentage gestegen

Vergeleken met vorig jaar is het verzuimpercentage zorgbreed met 8% gestegen van 6,60 naar 7,13. In alle branches is het verzuim toegenomen. De meldingsfrequentie is zorgbreed gedaald van 1,05 naar 0,97, deze daling zien we terug in alle branches.

Inspiratie voor zorgprofessionals belangrijker dan ooit

Je loopt gaten dicht, deelt je kennis, helpt, zorgt, troost, administreert, kookt of maakt roosters compleet. Ze zeggen dat je bevlogen bent, begaan. Met de patiënt, met collega’s, met de weg die je bent ingeslagen. Je bent trots op je werk. Omdat je echt iets voor een ander kunt betekenen.

 

Er is zoveel mogelijk!

Maar soms kraakt het. Omdat het in deze coronacrisis wel erg veel was. Omdat je jezelf te lang in de wachtkamer hebt laten zitten. Of omdat je eens iets anders wilt. Misschien blijf je dit werk nog tien jaar doen, maar misschien hoeft dat niet. Wanneer neem je als zorgprofessional weer even de tijd om serieus na te denken over je carrière? Een andere doelgroep, afdeling of nieuw zorgdomein… Een specialisatie of functiewissel…. Er is nog veel meer mogelijk in de zorg.

Persoonlijke werkperspectieven

Start eens met zorginspirator.nl. Het is een onafhankelijk, online platform van de sector. Speciaal voor mensen die bezig willen zijn met hun toekomst in de zorg. Na het beantwoorden van een aantal basisvragen, krijg je snel inzicht in jouw persoonlijke werkperspectieven. Dichtbij en verder weg. Inclusief directe koppelingen naar opleidingen en vacatures. In heel Nederland. Of in je regio. Net wat je wilt.

Snel, objectief en onafhankelijk inzicht

Op zorginspirator.nl kun je actief aan de slag met je toekomst. Je krijgt er snel, objectief en onafhankelijk inzicht in jouw loopbaanmogelijkheden. Dichtbij en verder weg. Inclusief tips, suggesties en directe koppelingen naar opleidingen en zorgvacatures die voor jou persoonlijk worden geselecteerd. Ook ontdek je het toekomstprofiel van elk van de beschreven functies. Zo kun je zien hoe jouw baan er in de toekomst uit komt te zien.

Alle werkgerelateerde info bij elkaar

Binnen zorginspirator.nl kun je bovendien in een beveiligde Mijn-omgeving ook je cv opslaan, diploma’s uploaden, gratis je BIG-registratie bijhouden en POP-plannen maken. Superhandig natuurlijk, al jouw werkgerelateerde informatie bij elkaar.

Tweede kwartaal 2021: Verzuimpercentage 12% hoger dan een jaar geleden

In het tweede kwartaal van 2021 is het verzuimpercentage van de Geestelijke Gezondheidszorg 6,41. Dit is 12% hoger dan een jaar geleden (5,73). Over het voortschrijdend jaar 2020-3 t/m 2021-2 is het verzuimpercentage 6,13, een daling van 1,3% ten opzichte van vorig jaar (6,21). Opvallend is dat het verzuim op basis van voortschrijdend jaar een daling liet zien in de kwartalen na 2020-1, maar nu voor het eerst weer een stijging laat zien ten opzichte van het voorgaande voortschrijdende kwartaal 2020-2 t/m 2021-1. Het verzuimpercentage stijgt hierbij van 5,94 naar 6,13.

Verzuim naar leeftijdsklassen

Het verzuimpercentage stijgt licht in de leeftijdsklassen 26 t/m 35 jaar en 46 t/m 55 jaar, in de overige klassen daalt het verzuim. De daling van het verzuim wordt veroorzaakt door het kortdurend verzuim (1 t/m 14 dagen).

Regio Randstad hoogste verzuim

Ten opzichte van een jaar geleden daalt het verzuim in alle regio’s behalve in Randstad. In deze regio is het verzuimpercentage ook het hoogst.

Meer uitstroom dan instroom

Het percentage instroom is gedaald van 6,9 naar 6,5. Het percentage uitstroom is gestegen van 5,7 naar 6,1.

De meldingsfrequentie nam af van 1,13 naar 0,95.

Deze daling zien we in alle leeftijdsklassen terug. De gemiddelde duur is 28,3 en is daarmee met drie dagen toegenomen ten opzichte van een jaar geleden.

Zorgbreed verzuimpercentage gestegen

Ten opzichte van een jaar geleden is het verzuimpercentage zorgbreed gestegen van 6,51 naar 6,98. Alle branches laten een toename in verzuim zien, behalve de GGZ waar het verzuimpercentage licht
daalt. Het verzuim in de VVT is het hoogst en is tevens met 9% het sterkst gestegen. De meldingsfrequentie is zorgbreed gedaald van 1,06 naar 0,96. Deze daling zien we terug in alle branches, waar de GGZ met 16% de sterkste daling laat zien.

Factsheet ziekteverzuim in de ggz tweede kwartaal 2021

Vernet verzamelt de verzuimgegevens van organisaties in de sector zorg en welzijn. De highlights van de ontwikkelingen in het verzuim in de ggz zijn in een nieuwe factsheet gepubliceerd.

De factsheet geeft inzicht in:

het verzuimpercentage in de ggz;
de meldingsfrequentie in de ggz;
het verzuimpercentage naar duurklasse in de ggz;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per branche;
het verzuimpercentage voortschrijdend per branche.

Ruim drie miljoen beschikbaar voor basisopleidingen werknemers

Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma Tel mee met Taal subsidie beschikbaar voor werkgevers die investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid op het werk. Werkgevers kunnen vanaf dinsdag 1 juni aanvragen indienen voor hun personeel. Er is deze ronde, die tot en met eind juni duurt, ruim drie miljoen euro beschikbaar.

 

In 2021 trekt het kabinet vanwege de coronamaatregelen zes miljoen euro extra uit voor het aanbieden van basisopleidingen aan werknemers, waarmee het totaalbedrag voor 2021 op 8,8 miljoen euro uitkomt. Begin dit jaar vroegen werkgevers al voor ruim 5,5 miljoen euro subsidie aan bij Tel mee met Taal, dat een initiatief is van de ministeries van OCW, BZK, VWS en SZW.

Voordelen

Onderzoek toont aan dat investeren in basisvaardigheden op de werkvloer verschillende voordelen heeft, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zij zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Voorwaarden

Een subsidieaanvraag mag maximaal €125.000 bedragen en er is sprake van een eigen bijdrage door de werkgever. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de kosten. De eigen bijdrage van de werkgever is 33%. Bedrijven kunnen de subsidie ook inzetten voor ZZP’ers die voor het bedrijf werken. Dit geldt eveneens voor andere werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke arbeidsplaatsen, beschut werk en arbeidsmigranten. De subsidie geldt ook voor werknemers in Caribisch Nederland.

Online vragenuurtje

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Voor iedereen die meer wil weten over de werkgevers subsidie van Tel mee met Taal, organiseert DUS-i i.s.m. het Expertisepunt Basisvaardigheden op dinsdag 8 juni van 13.00 tot 14.00 uur een vragenuurtje over de subsidieregeling. Het vragenuurtje vindt plaats via MS Teams. Aanmelden kan via info@basisvaardigheden.nl.

Meer informatie

Meer informatie over Tel mee met Taal en de subsidieregeling is te vinden op: www.telmeemettaal.nl

Voor alle vragen m.b.t. de subsidieregeling kan contact worden opgenomen met DUS-i via www.dus-i.nl/contact